Items where Subject is "05.02. Economics and business"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Z | Á | É
Number of items at this level: 767.

A

Acheampong Timothy Yaw: Aid for trade policy effectiveness and the middle income. In: Proceedings of the European Union’s Contention in the Reshaping Global Economy. pp. 105-128. (2022)

Acheampong Timothy Yaw: Global competitiveness divide and the middle-income-trap : an empirical analysis. In: The Challenges of Analyzing Social and Economic Processes in the 21st Century. pp. 99-111. (2020)

Agócsi Lilla and Végh Marcell Zoltán: Bulgária - új esélyek a válság után? In: Válság és válságkezelés az Európai Unió kohéziós országaiban, (13). pp. 142-149. (2012)

Ahmadov Vusal: The development of innovative SMEs in post-socialist countries. In: Proceedings of the European Union’s Contention in the Reshaping Global Economy. pp. 202-217. (2020)

Ajripour Iman: Applying MCDM Technique in analyzing the effect of promotion items based on online shopping factors : a case study. In: Proceedings of the European Union’s Contention in the Reshaping Global Economy. pp. 9-27. (2020)

Akhmedov Erjan and Mukashev Yerzhan and Tsay Viktoria: Transition to circular economy in oil-exporting countries : main challenges and the ways to respond them. In: International Conference on Science, Technology, Engineering and Economy. p. 134. (2022)

Al-Zoubi Munif Mohammed: The growth of influencer marketing : a comparison of TikTok and Instagram. In: Proceedings of the European Union’s Contention in the Reshaping Global Economy. pp. 345-365. (2022)

Allegri Maria Romana: The right to be forgotten in the case-law of the Italian Court of Cassation. In: Gazdasági tendenciák és jogi kihívások a 21. században, (22). pp. 9-21. (2018)

Andrássy Adél and Krymarys-Balcerzak Agnieszka and Lentner Csaba and Woldie Atsede: A kis- és középvállalkozások finanszírozása, különös tekintettel a magyar és lengyel viszonyokra. In: Pénzügyek és globalizáció, (4). pp. 165-172. (2005)

Antal Anita: Egy (ma még kihasználatlan) módszertani lehetőség az adóellenőrzési irányok változásának vizsgálatában. In: Taylor : gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat, (12) 1. pp. 5-16. (2020)

Antalóczy Katalin: Működőtőke-befektetések és befektetés-ösztönzés Magyarországon. In: Pénzügypolitika az ezredfordulón, (2). pp. 34-46. (2003)

Antalóczy Katalin and Vince Péter: Az államtól az államig : a MOL mint nemzeti bajnok = Once the state’s, always the state’s : MOL as a national champion. In: Válság: mérföldkő az európai integrációban?, (12). pp. 178-209. (2012)

Augusztinovics Mária: Népesség, foglalkoztatottság, nyugdíj. In: Pénzügyek és globalizáció, (4). pp. 47-55. (2005)

B

Bajmócy Zoltán: Creating a sub-regional innovation index : is it just a game with numbers? : [abstract]. In: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. p. 397. (2012)

Bajmócy Zoltán: Helyi társadalmi környezet a kisvállalkozások inkubációjában. In: A szociális identitás, az információ és a piac, (3). pp. 229-242. (2004)

Bajmócy Zoltán: Innovációs index kistérségi szinten - csak játék a számokkal? In: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. pp. 13-32. (2012)

Bajmócy Zoltán: "Vállalkozó egyetem" vállalkozásfejlesztési szemszögből. In: Tudásmenedzsment és tudásalapú gazdaságfejlesztés. pp. 312-327. (2005)

Bajmócy Zoltán: A regionális innovációs képesség értelmezése és számbavétele a tanulás-alapú gazdaságban. In: Kérdőjelek a régiók gazdasági fejlődésében, (7). pp. 26-46. (2008)

Bajmócy Zoltán and Czagány László and Fenyővári Zsolt and Fojtik János and Somogyi Anikó and G. Fekete Éva and Lengyel Balázs and Lengyel Imre and Lóránd Balázs and Lukovics Miklós and Prónay Szabolcs and Málovics György and Nagy Benedek and Rechnitzer János and Szakálné Kanó Izabella and Varga Attila and Parag Andrea and Ván Hajnalka and Vilmányi Márton and Kovács Péter: Abstracts. In: Kérdőjelek a régiók gazdasági fejlődésében, (7). pp. 299-308. (2008)

Bajmócy Zoltán and Gébert Judit and Málovics György and Elekes Zoltán and Dombi Judit: Beszélünk a részvételről... : megyei jogú városok fejlesztési dokumentumainak elemzése az érintetti részvétel aspektusából. ISBN 978-963-306-403-0, (2015)

Bajmócy Zoltán and Gébert Judit and Málovics György and Juhász Judit and Méreiné Berki Boglárka: A helyi gazdaságfejlesztés folyamat aspektusa : hazai megyei jogú városok interjús elemzése. ISBN 978-963-306-517-4, (2016)

Bajmócy Zoltán and Gébert Judit and Málovics György and Pataki György: Eszközöktől a jól-létig : a helyi gazdaságfejlesztés körvonalai a képességszemléletben. ISBN 978-963-306-310-1, (2014)

Bajmócy Zoltán and Lengyel Imre and Málovics György: Előszó. In: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. p. 9. (2012)

Bajmócy Zoltán and Lukovics Miklós: Subregional economic and innovation contribution of Hungarian Universities. In: Regional competitiveness, innovation and environment. pp. 142-162. (2009)

Bajmócy Zoltán and Málovics György and Tyetyák Zsuzsanna: Technological change and environmental sustainability: limits of techno-optimism. In: Regional competitiveness, innovation and environment. pp. 255-264. (2009)

Bajmócy Zoltán and Szakálné Kanó Izabella: Measuring the innovation performance of Hungarian subregions. In: Regional competitiveness, innovation and environment. pp. 99-121. (2009)

Bajmócy Zsolt: Tudás-intenzív üzleti szolgáltatások és a lisszaboni innovációs célkitűzés. In: A lisszaboni folyamat és Magyarország, (6). pp. 154-170. (2007)

Bakonyi Eszter: Attitudes towards economic competition in the Kaposvár small area. In: Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. pp. 134-135. (2009)

Bali Lóránt and Csapó János: Marketing stratégia a szelíd turizmus szolgálatában a Mura Régió ETT-ben. In: Közép-európai közlemények, (14) 1. pp. 25-43. (2021)

Balog Enikő and Jakab Árpád: Az eredményszemléletű államháztartási számvitel bevezetése a nemzetközi tapasztalatok tükrében. In: Várakozások és gazdasági interakciók. pp. 81-94. (2017)

Balog Ilona Ida: Quantitative and qualitative methods in economic research in the 21st century. In: The Challenges of Analyzing Social and Economic Processes in the 21st Century. pp. 277-288. (2020)

Balog Árpád: Egy kupuszinai almakert telepítésével kapcsolatos beruházási döntés előkészítése gazdasági számítások segítségével. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (10) 1. pp. 34-40. (2015)

Balogh Renátó and Kardos Magdolna Valentina and Bácsné Bába Éva: Az y és z generáció munkahelyválasztásának szempontjai. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (16) 1-2. pp. 59-67. (2021)

Balogh Csaba: Hátáron túli akvizíciós-fúziós folyamatok és mozgatórugói. In: Pénzügyek és globalizáció, (4). pp. 173-183. (2005)

Balogh Gábor: Vannak-e az egyes nemzedékeknek sajátos kompetenciái? : empirikus kutatás egy közigazgatási egységnél. In: Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. p. 135. (2009)

Balogh Renátó and Bácsné Bába Éva: A passzív sportfogyasztás komplex elemzése. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (15) 1-2. pp. 37-52. (2020)

Balogh Sándor: Innovációs célú korszerű kutatás-szervezés az élelmiszeriparban. In: Innováció : a vállalati stratégiától a társadalmi stratégiáig. pp. 99-108. (2013)

Balogh Sándor: Modern methods in innovation-targeted research organisation in the food industry : abstract. In: Innováció : a vállalati stratégiától a társadalmi stratégiáig. pp. 287-288. (2013)

Balogh Sándor: Élelmiszeripari termékfejlesztés Európában és a tengeren túl. In: Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet 2006. évi tudományos évkönyve, (1). pp. 49-64. (2006)

Baracsi Lóránt: Magyarországi jelzáloghitelezés a két világháború között. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (11) 2. pp. 67-85. (2019)

Baracsi Lóránt: A magyar jelzáloghitelezés 2008-at követően felszínre került problémái a történelmi tapasztalatok tükrében. In: Taylor : gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat, (12) 1. pp. 17-30. (2020)

Baracsi Lóránt: A magyarországi jelzáloghitelezés a két világháború között. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (12) 2. pp. 5-25. (2020)

Barna András Péter: Banking Union in a Nutshell. In: Jog határok nélkül, (8). pp. 47-52. (2018)

Bartus Tamás: Ingázás és munkanélküliség Magyarországon : kísérlet a kiegyenlítő bérkülönbségek mérésére. In: Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. pp. 135-136. (2009)

Belovecz Mária and Hideg Istvánné Fiatal Szilvia: A központi költségvetési szervek adatszolgáltatásainak ellenőrzése a Magyar Államkincstár által. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (14) 2. pp. 121-128. (2019)

Belovecz Mária and Ipacsné Gedei Beáta: Az OTP Bank Nyrt. vállalati ügyfélkörének elemzése. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (14) 2. pp. 129-136. (2019)

Benke Mariann: Tanuláselméletek és összehasonlításaik. In: Közép-európai közlemények, (13) 3. pp. 181-215. (2020)

Berényi László and Deutsch Nikolett: Ethical foundations behind social responsibility : a student survey. In: Proceedings of the International Symposium on Analytical and Environmental Problems, (27). pp. 37-41. (2021)

Bessenyei István: Demográfiai sokk Solow növekedési modelljében. In: Várakozások és gazdasági interakciók. pp. 13-26. (2017)

Bihari Zsigmond: A hitelintézetek számvevőszéki ellenőrzése. In: A bankszektor és stakeholderei, (5). pp. 23-28. (2006)

Bodnár Gábor: Az endogén fejlődés tőketényezőinek vizsgálata a vidék szemszögéből. In: Térségek versenyképessége, intelligens szakosodása és újraiparosodása. pp. 162-184. (2016)

Bodnár Gábor: Territorial capital : a theoretic framework of innovation systems of rural areas : abstract. In: Innováció : a vállalati stratégiától a társadalmi stratégiáig. p. 289. (2013)

Bodnár Gábor: A területi tőke, mint a rurális térségek innovációs rendszerének lehetséges elméleti háttere. In: Innováció : a vállalati stratégiától a társadalmi stratégiáig. pp. 124-139. (2013)

Bodor Ákos: A társadalmi tőke megjelenése az innováció hazai kutatásában. In: Innovációs rendszerek : szereplők, kapcsolatok és intézmények. pp. 92-108. (2013)

Borbély Katalin and Pataki László and Vágyi Ferenc Róbert: Examination of the financial position of Hungarian agricultural enterprises between 2002 and 2009. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (6) 1. pp. 33-37. (2011)

Borsi Balázs: Az innovációs rendszer működtetése Magyarországon: értékelések a TTI-szakterületen 2005-2012 között. In: Innovációs rendszerek : szereplők, kapcsolatok és intézmények. pp. 219-243. (2013)

Botos József: Versenyképesség elemzés : fogalmi körüljárás, hazai esélyek. In: Versenyképesség - regionális versenyképesség. pp. 218-234. (2000)

Botos Katalin: Az Édentől keletre. In: Pénzügyek és globalizáció, (4). pp. 25-31. (2005)

Botos Katalin: EU competitiveness in a changing world economy : and the banking sector. In: Proceedings of the European Union’s Contention in the Reshaping Global Economy. pp. 94-107. (2020)

Botos Katalin: Európa kettős szorításban. In: A lisszaboni folyamat és Magyarország, (6). pp. 33-46. (2007)

Botos Katalin: Innovate or die! : financial innovations in a turbulent world : abstract. In: Innováció : a vállalati stratégiától a társadalmi stratégiáig. p. 285. (2013)

Botos Katalin: Likviditás, szolvencia, prudencia. In: Pénzügypolitika az ezredfordulón, (2). pp. 156-168. (2003)

Botos Katalin: Public economics = Közösségi gazdaságtan. In: A közszolgáltatások marketingje és menedzsmentje, (1). pp. 13-23. (2002)

Botos Katalin: Pénzelméleti kihívások a modern gazdaságban. In: Társadalmi és gazdasági folyamatok elemzésének kérdései a XXI. században. pp. 11-22. (2020)

Botos Katalin: A bankrendszer és "stakeholderei" - verseny a bankszektorban. In: A bankszektor és stakeholderei, (5). pp. 8-21. (2006)

Botos Katalin: Újíts, vagy halj meg! : pénzügyi innovációk egy viharos világban. In: Innováció : a vállalati stratégiától a társadalmi stratégiáig. pp. 11-21. (2013)

Botos Katalin: Állampénzügyek egy kiemelkedő közgazdász szemével : képzelt Riport egy 1990. évi parlamenti vitanapról. In: Pénzügyek és globalizáció, (4). pp. 57-70. (2005)

Botos Katalin: A rendszerváltozás és a pénzügyi politika. In: Pénzügypolitika az ezredfordulón, (2). pp. 11-33. (2003)

Botos Katalin and Botos József: The reform of the reform, the principles of an unavoidable further reform of social security. In: Studies in international economics and finance. pp. 9-17. (2011)

Botos Katalin and Halmosi Péter: A tudathasadásos kisvállalkozó. In: A szociális identitás, az információ és a piac, (3). pp. 245-256. (2004)

Brad loan and Gherman Remus and Dincu Ana Mariana: Entrepreneurship an ideal solution for young people in Romania. In: Wellmann International Scientific Conference. p. 36. (2018)

Brunnhuber Stefan: Beyond globalization : monetary tools towards a sustainable regional development. In: Pénzügyek és globalizáció, (4). pp. 33-43. (2005)

Bucsai Kálmán: Az egyetemi technológia transzfer az innovációs rendszerekben. In: Innovációs rendszerek : szereplők, kapcsolatok és intézmények. pp. 39-56. (2013)

Bukta Zsuzsanna and Gősi Zsuzsanna: A kiemelt sportágfejlesztési program első éveinek hatása a hazai sportágak fejlődésére. In: Taylor : gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat, (11) 3. pp. 15-24. (2019)

Burentegsh Dorjjugder and Elek Péter: Macroeconomic policy empirical analysis using an unrestricted standard VAR Model : the case of Mongolia. In: Proceedings of the European Union’s Contention in the Reshaping Global Economy. pp. 189-205. (2022)

Buzás Norbert: Klaszterek a régiók versengésében. In: Versenyképesség - regionális versenyképesség. pp. 58-66. (2000)

Buzás Norbert: Önkormányzati szolgáltatások a regionális gazdasági hálózatok kiépítésében. In: A közszolgáltatások marketingje és menedzsmentje, (1). pp. 93-101. (2002)

Buzás Norbert: A vállalkozói szellem szerepe a spin-off cégek alapításában. In: A szociális identitás, az információ és a piac, (3). pp. 257-266. (2004)

Buzás Norbert and Prónay Szabolcs: A potenciál elemzés és a partnerség szerepe a korai fázisú kutatási eredmények hasznosításában. In: Innovációs rendszerek : szereplők, kapcsolatok és intézmények. pp. 21-38. (2013)

Bácsné Bába Éva and Szenderák János and Harangi-Rákos Mónika: A magyarországi sportszolgáltató vállalkozások gazdasági helyzete 2016-ban. In: Taylor : gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat, (11) 3. pp. 5-14. (2019)

Bányai Dávid: Jog, erkölcs, kultúra (hiánya) a Magyarországi devizahitelezésben. In: Jog-erkölcs-kultúra : értékdilemmák és identitások a jogrendszerekben, (10). pp. 27-38. (2020)

Békési Nóra and Szűcs Róbert Sándor: Az employer branding és a stresszkezelés szerepe a z generációs fiatalok foglalkoztatásában. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (16) 1-2. pp. 69-77. (2021)

Bélyácz Iván: Válságba került-e a vállalati pénzügyi elszámolás hagyományos rendje? : a benső és a piaci érték konfliktusáról. In: Pénzügyek és globalizáció, (4). pp. 17-23. (2005)

C

Csankovszki Kata and Mező Júlia: A görög válság - az euróövezet drámája = The Greek crisis - drama of the euro area. In: Válság és válságkezelés az Európai Unió kohéziós országaiban, (13). pp. 25-43. (2012)

Csanádi Mária: A kínai hatalmi szerkezet és a reformok összefüggése. In: Hová vezet a selyemút? : konferenciakötet, (4). pp. 69-80. (2007)

Csapi Vivien and Fojtik János: Pénzügyi szolgáltatások az éghajlatváltozás tükrében : elérhető kockázatmenedzselési eszközök. In: Szolgáltatások világa. pp. 440-453. (2009)

Csapóné Riskó Tünde and Nábrádi Zsófia and Kiss Virág Ágnes: A sharing economy fogalma és a vele kapcsolatos attitűdök vizsgálata Magyarországon. In: Taylor : gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat, (11) 3. pp. 25-33. (2019)

Csath Magdolna: Ajánlás. In: "Sok van, mi csodálatos, de az embernél nincs semmi csodálatosabb" : tanulmányok a gazdálkodás-és szervezéstudományok köréből : 2009-2017, (17). pp. 9-10. (2018)

Csatlós Erzsébet: Editor's note. In: Recent challenges of public administration : papers presented at the conference of 'Contemporary issues of public administration' on 26th April 2017 19. p. 9. (2017)

Csenger Ádám: Kínai befolyás Ausztráliában. In: Geopolitikai szemle, (2) 1. pp. 167-182. (2020)

Csengődi Sándor: A 2001-2002 évi minimálbéremelés : ok az aggodalomra... In: Esélyegyenlőtlenségek a mai magyar társadalomban : konferenciakötet, (3). pp. 44-49. (2003)

Csicsmann László: Repedések a transzatlanti kapcsolatokban? : a Közel-Kelet példája. In: Közép-európai közlemények, (13) 1-2. pp. 443-453. (2020)

Csillik Péter: Pénzpolitika, megtakarítás és közösségi döntések. In: Pénzügypolitika az ezredfordulón, (2). pp. 58-73. (2003)

Csillik Péter: A magyar bankok nyereségéről. In: A bankszektor és stakeholderei, (5). pp. 118-134. (2006)

Csillik Péter and Tarján Tamás: A FED Taylor-szabálya és következményei a követő és felzárkózó gazdaságokra. In: Pénzügyek és globalizáció, (4). pp. 185-199. (2005)

Csillik Péter and Tarján Tamás: A lisszaboni folyamat elemzése a nemlineáris növekedéselmélet eszköztárával, következtetések a magyar gazdaságpolitika számára. In: A lisszaboni folyamat és Magyarország, (6). pp. 103-117. (2007)

Csipkés Margit: A használt lakások áralakulása Magyarországon. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (16) 1-2. pp. 105-121. (2021)

Csizmadia Zoltán and Grosz András: Innováció és együttműködési hálózatok Magyarországon. In: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. pp. 52-73. (2012)

Csizmadia Zoltán and Grosz András: Networks of innovation and cooperation in Hungary : [abstract]. In: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. p. 397. (2012)

Csizmár Liliána Dóra and Szenderák János: Egészségtudatos magatartás vizsgálata és a reklámok hatása az egészségre általános iskolás diákok és szüleik körében. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (15) 1-2. pp. 23-36. (2020)

Csizmásné Tóth Judit and Szöllősi Péter: Bank selection criteria when borrowing a personal loan. In: Review of faculty of engineering : analecta technica Szegedinensia, (13) 2. pp. 47-51. (2019)

Csorba László: Az intézmények, a bizonytalanság és a verseny fogalmi összefüggései. In: Innováció : a vállalati stratégiától a társadalmi stratégiáig. pp. 61-84. (2013)

Csorba László: Conceptual relations of institutions, uncertainty and competition : abstract. In: Innováció : a vállalati stratégiától a társadalmi stratégiáig. pp. 286-287. (2013)

Csugány Julianna: Miért lassult le Európában a technológiai fejlődés? In: Innováció : a vállalati stratégiától a társadalmi stratégiáig. pp. 85-98. (2013)

Csugány Julianna: Why has technological development slowed down in Europe? : abstract. In: Innováció : a vállalati stratégiától a társadalmi stratégiáig. p. 287. (2013)

Csuhaj Katalin: A magyar foglalkoztatási helyzet értékelése a lisszaboni stratégia tükrében. In: A lisszaboni folyamat és Magyarország, (6). pp. 187-199. (2007)

Czagány László: Az információk és az identifikációs jelek a Liska-modellben. In: A szociális identitás, az információ és a piac, (3). pp. 95-104. (2004)

Czagány László: Gazdasági aktivitás és foglalkoztatási szerkezet a vidéki Magyarországon. In: Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet 2006. évi tudományos évkönyve, (1). pp. 2-12. (2006)

Czagány László and Fenyővári Zsolt: Inaktivitás és mezőgazdasági munkavégzés a vidéki Magyarországon. In: Kérdőjelek a régiók gazdasági fejlődésében, (7). pp. 167-173. (2008)

Czagány László and Fenyővári Zsolt: Kompetitív előnyök keletkezése fundamentális transzformáció révén. In: Versenyképesség - regionális versenyképesség. pp. 88-99. (2000)

Czarny Elżbieta and Folfas Paweł and Molendowski Edward: A lengyel export technológiai igényessége - változások a 2004-2017 közötti időszakban. In: Társadalmi és gazdasági folyamatok elemzésének kérdései a XXI. században. pp. 34-45. (2020)

Czékus Ábel: A K+F és technológiatranszfer megállapodások helye az EU versenyszabályozásában: megengedhető versenytorzítás a gazdasági növekedés szolgálatában. In: Innovációs rendszerek : szereplők, kapcsolatok és intézmények. pp. 263-277. (2013)

D

Dajnoki Krisztina and Filep Roland: A teljesítménymérés módszerei a KKV szektorban. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (15) 3-4. pp. 55-64. (2020)

Dajnoki Krisztina and Héder-Rima Mária: A munkáltatói márka meghatározása és szlogen alapú értelmezése. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (15) 3-4. pp. 93-106. (2020)

Dedák István: A gazdasági felzárkózás néhány növekedéselméleti tanulsága. In: Pénzügypolitika az ezredfordulón, (2). pp. 47-57. (2003)

Deutsch Nikolett: Fenntartható innovációk rendszerinnovációs potenciáljának vizsgálati keretrendszerei. In: Innovációs rendszerek : szereplők, kapcsolatok és intézmények. pp. 196-215. (2013)

Deák Gergely: Elektromobilitás európai terjedését befolyásoló tényezők. In: Geopolitikai szemle, (1) 3. pp. 53-66. (2019)

Deák István: A globalizálódó számvitel. In: Pénzügyek és globalizáció, (4). pp. 201-214. (2005)

Deák Orsolya: Esettanulmány a Útirány Egyesületről. In: Civil szervezetek humán erőforrása, (1). pp. 90-93. (2012)

Deák Szabolcs: Az idősek helyzete, a nyugdíjrendszer válsága Magyarországon a rendszerváltozást követően. In: A szociális identitás, az információ és a piac, (3). pp. 356-372. (2004)

Deák Szabolcs: A Porter-féle rombusz-modell főbb közgazdasági összefüggései. In: Versenyképesség - regionális versenyképesség. pp. 67-87. (2000)

Deák Szabolcs: A klaszter-alapú gazdaságfejlesztés. In: A közszolgáltatások marketingje és menedzsmentje, (1). pp. 102-121. (2002)

Dimitrova Lyubomira: The economy of Bulgarian districts and its effect on environmental performance. In: The Challenges of Analyzing Social and Economic Processes in the 21st Century. pp. 85-98. (2020)

Dinya László: Közszolgáltatás és menedzsment. In: A közszolgáltatások marketingje és menedzsmentje, (1). pp. 235-242. (2002)

Dinya László: A közszféra szerepe a régió versenyképességének növelésében. In: Versenyképesség - regionális versenyképesség. pp. 117-123. (2000)

Dinya László and Domán Szilvia: Gazdasági hálózatok tanulmányozásának módszertani kérdései. In: A szociális identitás, az információ és a piac, (3). pp. 127-150. (2004)

Domonkos Endre: Az "új szakasz" gazdaságpolitikája Közép- és Kelet-Európában. In: Közép-európai közlemények, (14) 1. pp. 81-97. (2021)

Domonkos Endre: The balance of economic transition in Hungary : 1988-1998. In: Geopolitikai szemle, (3) 1-2. pp. 9-26. (2021)

Drabancz Áron and El-Meouch Nedim Márton: Competition law approaches related to the operation of Airbnb in Budapest. In: Proceedings of the European Union’s Contention in the Reshaping Global Economy. pp. 304-327. (2022)

Drabancz Áron: The possibilities of electric vehicles nowadays. In: The Challenges of Analyzing Social and Economic Processes in the 21st Century. pp. 49-62. (2020)

Dusek Tamás: A kompozit mutatók és helyettesítő változók problémái. In: Társadalmi és gazdasági folyamatok elemzésének kérdései a XXI. században. pp. 23-33. (2020)

Dusek Tamás and Szalka Éva: Agrártermékek területi árkülönbségei Magyarországon. In: Kérdőjelek a régiók gazdasági fejlődésében, (7). pp. 235-263. (2008)

Dúl Nándor: Local answers for labor market disproportions- an overview of an organization development project by an agricultural regional integrated vocational training centre. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (6) 1. pp. 251-257. (2011)

E

Egri Imre: Az ipar 4.0 hatása az élelmiszergazdaságra. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (14) 3. pp. 91-101. (2019)

Elekes Zoltán: Az egészségipari exporthoz kapcsolódó termékek feltérképezése a hazai megyékben a terméktér eszközével. In: Térségek növekedése és fejlődése : egészségipari és tudásalapú fejlesztési stratégiák. pp. 100-121. (2018)

Elekes Zoltán: A terméktér időbeli változása. In: Várakozások és gazdasági interakciók. pp. 239-253. (2017)

Elekes Zoltán and Bajmócy Zoltán: Regionális innovációpolitika és szakpolitikai tanulás a komplex rendszerek elméletének szemszögéből. In: Innovációs rendszerek : szereplők, kapcsolatok és intézmények. pp. 244-262. (2013)

Elekes Zoltán and Juhász Sándor: Az agglomerációs előnyök és a technológiai közelség szerepe a hazai térségek növekedésében és a vállalatok túlélésében. In: Térségek versenyképessége, intelligens szakosodása és újraiparosodása. pp. 340-352. (2016)

Engler Ágnes and Paksi Veronika and Tardos Katalin: Tudományos fokozattal rendelkezők munka-magánélet egyensúlya : problémák és megküzdési stratégiák. In: Tudományos karrierek a 21. század elején. pp. 127-142. (2021)

Engler Ágnes and Takács-Miklósi Márta and Tornyi Zsuzsa Zsófia: Munka-magánélet egyensúlya a női kutatói karrierútban. In: Tudományos karrierek a 21. század elején. pp. 114-126. (2021)

Ercsey Zsombor: A közteherviselés és a gazdaságban való részvétel összefüggései. In: Alapelvek és alapjogok, (5). pp. 125-135. (2015)

Ercsey Ida: Szolgáltatásgarancia hatása az észlelt megbízhatóságra. In: Szolgáltatások világa. pp. 39-52. (2009)

Erdélyi Dániel: Climate change among the least developed : a case study of Sarkad LAU 1 region. In: The Challenges of Analyzing Social and Economic Processes in the 21st Century. pp. 165-179. (2020)

Erdélyi Evelyn: Az emberi tőkébe történő beruházás számbavétele. In: Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet 2006. évi tudományos évkönyve, (1). pp. 13-22. (2006)

Eszes Dorottya: Kínai működőtőke befektetések a válság után. In: Közép-európai közlemények, (13) 3. pp. 283-296. (2020)

F

Faragó Beatrix: A sport a regionális gazdasági versenyképességben, a sportolói humán tőke területi vetülete. In: Közép-európai közlemények, (13) 3. pp. 237-261. (2020)

Faragó Emese and Mező Júlia: A válság meglepetése - Lengyelország = Surprise of the crisis - Poland. In: Válság és válságkezelés az Európai Unió kohéziós országaiban, (13). pp. 106-120. (2012)

Farkas Beáta: Az Európai Unió kohéziós országai a világgazdasági válságban = Cohesion countries of the European Union in the global crisis. In: Válság: mérföldkő az európai integrációban?, (12). pp. 210-243. (2012)

Farkas Beáta: Institutional areas of the market economy and their contribution to the growth and performance of economies. In: Studies in international economics and finance. pp. 19-33. (2011)

Farkas Beáta: Lisszaboni nemzeti reformprogram - ábránd és valóság. In: A lisszaboni folyamat és Magyarország, (6). pp. 47-68. (2007)

Farkas Beáta: Új tagállamok, új modell? ISBN 978-963-482-987-4, (2009)

Farkas Beáta: A közép-kelet-európai piacgazdaságok fejlődési lehetőségei az Európai Unióban. In: Bölcsészet- és társadalomtudományok 7. pp. 167-181. (2014)

Farkas Ferenc and Dobrai Katalin: Tudásalapú nonprofit szolgáltatások. In: Szolgáltatások világa. pp. 157-167. (2009)

Farkas Gergely and Málovics Éva: Effects of management orientations on growth in case of Austrian and Hungarian SMEs : abstract. In: Innováció : a vállalati stratégiától a társadalmi stratégiáig. pp. 291-292. (2013)

Farkas Gergely and Málovics Éva: Menedzsment orientációk hatása a vállalkozások növekedésére osztrák és magyar KKV-k esetén. In: Innováció : a vállalati stratégiától a társadalmi stratégiáig. pp. 206-217. (2013)

Farkas István: Verseny a bankszektorban a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete szemszögéből. In: A bankszektor és stakeholderei, (5). pp. 111-117. (2006)

Farkas Tamás and Honti Tamás: Nem fiatalnak való vidék? : a Csongrád megyei szervezetek munkáltatói márkájának vizsgálata. In: Társadalmi és gazdasági folyamatok elemzésének kérdései a XXI. században. pp. 234-249. (2020)

Fazekas Lajos: Hozammenedzsment és ároptimalizáció a hotelszektorban. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (16) 1-2. pp. 123-135. (2021)

Fehér Andrea and Goşa Vasile and Hurmuzache Tabita and Stanciu Sorin: The impact of European Economic Recovery Plan (EERP) on Romanian rural area. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (6) 1. pp. 218-222. (2011)

Fehér Andrea and Goşa Vasile and Stanciu Sorin and Hurmuzache Tabita and Toader Cosmina Simona: Stage of implementation of the National Rural Development Programme in Romania three years after the adhesion. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (6) 1. pp. 223-228. (2011)

Feleky Gábor Attila: Metaökonómia : tükör által homályosan - Tomáš Sedláček, A jó és a rossz közgazdaságtana : a Gilgames-eposztól a Wall Streetig. In: Gazdasági teológia 1. pp. 252-259. (2013)

Felföldi Tibor Attila: "Három lába van, mégis meginog" : a fenntarthatóság pilléreinek parciális vizsgálata a magyar városok és vonzáskörzetük példáján. In: TDK műhelytanulmányok : „első szárnypróbáltatások”, (16). pp. 62-89. (2014)

Fellegi Miklós: Hollandia és az újonnan csatlakozott országok. In: Pénzügyek és globalizáció, (4). pp. 71-82. (2005)

Fenyővári Zsolt: Fogyasztói racionalitás és versenyszabályozás. In: A szociális identitás, az információ és a piac, (3). pp. 316-326. (2004)

Fenyővári Zsolt: Teljesíthető-e az inflációra vonatkozó maastrichti konvergencia-kritérium? In: A közszolgáltatások marketingje és menedzsmentje, (1). pp. 283-291. (2002)

Fetahu Elvira and Bejtja Ilir: Selective Marketing for sustainable tourism based on environmentally unspoilt areas tourist demand, considering the ecological footprint. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (6) 1. pp. 258-266. (2011)

Fiedler Szandra: Inkubációs lehetőségek Szegeden. In: TDK műhelytanulmányok : „első szárnypróbáltatások”, (15). pp. 1-20. (2015)

Fodor Edit: Méret utáni szabóság vagy szigorodó diéta? : avagy a Stabilitási és Növekedési Paktum reformja. In: Pénzügyek és globalizáció, (4). pp. 83-95. (2005)

Fodor Fanni Ildikó and Máté Balázs and Thalmainer Gergő and Almádi Bernadett: Az online marketing szerepe a fogyasztói bizalom növelésében a hazai élelmiszerek piacán. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (14) 3. pp. 47-59. (2019)

Fodor Renáta Kitti: Libát és/vagy pénztárcát tömjünk?! In: TDK műhelytanulmányok : „első szárnypróbáltatások”, (16). pp. 17-39. (2014)

Fojtik János and Somogyi Anikó: Desztinációmarketing és kistérség - a Sárközi lakodalom esete. In: Kérdőjelek a régiók gazdasági fejlődésében, (7). pp. 174-183. (2008)

Frisch David: An iconoclastic view of market price. In: Gazdasági tendenciák és jogi kihívások a 21. században, (22). pp. 55-62. (2018)

Fritz János: Területi problémák, területfejlesztési projektek a két háború közötti Észak-Amerikában, Európában, különös tekintettel a német "Keleti segítségre". In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (11) 2. pp. 47-65. (2019)

Fritz János: A lengyelkérdés a II. világháború előtti német agrárpolitikai iskola szemszögéből. In: Közép-európai közlemények, (13) 4. pp. 47-68. (2020)

Fábri György: Bevezetés. In: Tudományos karrierek a 21. század elején. pp. 5-6. (2021)

Fábri György: A doktori fokozat értéke a munkaerőpiacon : a doktoráltak véleménye alapján. In: Tudományos karrierek a 21. század elején. pp. 9-22. (2021)

Fényes Hajnalka and Paksi Veronika and Tardos Katalin and Markos Valéria and Szigeti Fruzsina: Magyar kutatók külföldön : a női és férfi karrierutak főbb jellemzői. In: Tudományos karrierek a 21. század elején. pp. 62-84. (2021)

Füzi Anita: A nyílt innováció egyik eszköze : Living Lab? In: Innovációs rendszerek : szereplők, kapcsolatok és intézmények. pp. 180-195. (2013)

G

G. Fekete Éva: A fejlődés és versenyképesség értelmezése kevésbé fejlett térségekben. In: Kérdőjelek a régiók gazdasági fejlődésében, (7). pp. 130-152. (2008)

Garai László: Kontraszelektáló piac vagy identitásgazdálkodás? : a szociális identitás gazdaságpszichológiájához. In: A szociális identitás, az információ és a piac, (3). pp. 13-27. (2004)

Garamhegyi Ábel and Révész Balázs: A területi marketing, mint az önkormányzatok versenyképességének egy lehetséges eszköze. In: Versenyképesség - regionális versenyképesség. pp. 124-137. (2000)

Gazdag László: Versenyképes agrártermelés és a régió versenyképessége. In: Versenyképesség - regionális versenyképesség. pp. 33-38. (2000)

Gellén Klára: Előszó. In: Gazdasági tendenciák és jogi kihívások a 21. században 22. pp. 7-8. (2018)

Gellén Klára: Kedves Olvasó! : előszó. In: Gazdasági tendenciák és jogi kihívások a 21. században 2., (25). p. 7. (2020)

Gergics Tünde: Magyar régiók fejlődése és kapcsolódása az európai geodesign modellhez. In: Geopolitikai szemle, (2) 2. pp. 43-64. (2020)

Gergics Tünde: Visegrádi országok gazdasági konvergenciája. In: Geopolitikai szemle, (2) 1. pp. 47-68. (2020)

Germuska Pál: Keleti integráció - nyugati kooperáció? : elitviták Magyarországon az Európai Gazdasági Közösségről. In: 1989 és a rendszerváltás: a társadalmi cselekvés lehetőségei : absztraktkötet. p. 90. (2019)

Gherman Remus and Brad loan and Dincu Ana Mariana: Human resources in public administration from Romania. In: Wellmann International Scientific Conference. p. 44. (2018)

Glofák Péter: Gazdasági hadviselés a hidegháborúban. In: Geopolitikai szemle, (2) 1. pp. 87-105. (2020)

Gombkötő Nóra: Underlying causes of global food price changes. In: Wellmann International Scientific Conference. p. 45. (2018)

Guemar Carine: L'unité européenne : entre développement économique et recherche identitaire? : le songé d’une histoire européenne. In: Dialogues et diversités francophones, (9). pp. 95-105. (2014)

Gulyás László: Az időgazdálkodás, különös tekintettel William Oncken III. "majom üzletére". In: "Sok van, mi csodálatos, de az embernél nincs semmi csodálatosabb" : tanulmányok a gazdálkodás-és szervezéstudományok köréből : 2009-2017, (17). pp. 169-178. (2018)

Gulyás László: Karrierutak, különös tekintettel a patchwork-re. In: "Sok van, mi csodálatos, de az embernél nincs semmi csodálatosabb" : tanulmányok a gazdálkodás-és szervezéstudományok köréből : 2009-2017, (17). pp. 79-87. (2018)

Gulyás László: Senior employees on the job market of European Union. In: "Sok van, mi csodálatos, de az embernél nincs semmi csodálatosabb" : tanulmányok a gazdálkodás-és szervezéstudományok köréből : 2009-2017, (17). pp. 99-107. (2018)

Gulyás László: Szeged város kulturális gazdasága különös tekintettel a Móra Ferenc Múzeumra. In: "Sok van, mi csodálatos, de az embernél nincs semmi csodálatosabb" : tanulmányok a gazdálkodás-és szervezéstudományok köréből : 2009-2017, (17). pp. 189-196. (2018)

Gulyás László: A foglalkoztatottság növelésének egy lehetséges eszköze - a munkakörmegosztás : elmélet és a magyarországi "jó gyakorlatok". In: "Sok van, mi csodálatos, de az embernél nincs semmi csodálatosabb" : tanulmányok a gazdálkodás-és szervezéstudományok köréből : 2009-2017, (17). pp. 71-78. (2018)

Gulyás László: A magyar munkaerőpiac területi különbségei, avagy a győztes és vesztes megyék 1990-2008. In: "Sok van, mi csodálatos, de az embernél nincs semmi csodálatosabb" : tanulmányok a gazdálkodás-és szervezéstudományok köréből : 2009-2017, (17). pp. 109-118. (2018)

Gulyás László: A munkaerőpiac rugalmassá tételének eszközei, különös tekintettel a munkaidő rugalmasítására. In: A lisszaboni folyamat és Magyarország, (6). pp. 200-214. (2007)

Gulyás László and Fazekas Anita: Az e-HRM megjelenése, avagy a humán erőforrás menedzsment hetedik szakasza. In: "Sok van, mi csodálatos, de az embernél nincs semmi csodálatosabb" : tanulmányok a gazdálkodás-és szervezéstudományok köréből : 2009-2017, (17). pp. 29-38. (2018)

Gulyás László and Fazekas Anita: A "Családbarát munkahely díj" jellemző vonásai 2000-2008. In: "Sok van, mi csodálatos, de az embernél nincs semmi csodálatosabb" : tanulmányok a gazdálkodás-és szervezéstudományok köréből : 2009-2017, (17). pp. 13-18. (2018)

Gulyás László and Turcsányi Enikő: Hagyományos karrierutak és az "Y és Z-generációk". In: "Sok van, mi csodálatos, de az embernél nincs semmi csodálatosabb" : tanulmányok a gazdálkodás-és szervezéstudományok köréből : 2009-2017, (17). pp. 89-96. (2018)

Gulyás László and Turcsányi Enikő: A munkavégzési rendszerek egyik kulcskérdése : csapatmunka vagy egyéni munkavégzés? In: Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet 2006. évi tudományos évkönyve, (1). pp. 23-31. (2006)

Gyarmatiné Bányai Edit and Rényi Zsolt Dániel: Turizmus 2.0 : a kollaboráció új formáit lehetővé tevő alrendszerek bemutatása. In: Szolgáltatások világa. pp. 317-331. (2009)

Gyenge Balázs: Indirect fiscal incentives for R&D in Hungary. In: Gazdasági tendenciák és jogi kihívások a 21. században 22. pp. 63-82. (2018)

Gyenge Balázs: Taxation and emobility : alternatives in the field of tax treatment of company cars in Hungary. In: Recent challenges of public administration : papers presented at the conference of 'Contemporary issues of public administration' on 26th April 2017 19. pp. 25-31. (2017)

Gyurkovics János and Vas Zsófia: Iparági tudásbázis kvalitatív vizsgálati lehetőségei. In: Térségek versenyképessége, intelligens szakosodása és újraiparosodása. pp. 326-339. (2016)

Györbiró-Szabó András: Terjeszkedő magyar multik. In: 40 éves a Szegedi Tudományegyetem Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszéke. pp. 133-138. (2004)

Gyüre Annamária Csilla: Klímavédelem és kereskedelem : hogyan szolgálja a belső piac az éghajlatváltozás mérséklését? In: Adásvétel és közösség = Sale and community, (4). pp. 61-72. (2014)

Gábor Brigitta and Lukovics Miklós: Beyond the questionnaires : an attempt to understand self-driving car acceptance by women through using movies and VR simulation. In: Proceedings of the European Union’s Contention in the Reshaping Global Economy. pp. 285-303. (2022)

Gál József and Gálné Horváth Ildikó: Environmental protection as part of strategy in Central and East European agricultural enterprises. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (6) 1. pp. 38-42. (2011)

Gál József and Tóth Erika: Napkor : possibilities of a settlement in periphery from the aspect of regional development. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (6) 1. pp. 43-51. (2011)

Gál Zoltán: Az egyetemek szerepe a regionális innovációs hálózatokban. In: Tudásmenedzsment és tudásalapú gazdaságfejlesztés. pp. 269-292. (2005)

Gálosi-Kovács B. and Császár Zs. M. and Pap N. and Reményi P. and Kőműves K.: Human Resource Development as a possibility for developing the most underdeveloped micro-regions of Hungary. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (6) 1. pp. 242-250. (2011)

Gáspár Sándor and Thalmeiner Gergő: KPI-tree modell fejlesztése predikciós eljárások alkalmazásával. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (15) 1-2. pp. 113-124. (2020)

Gáspár Sándor and Thalmeiner Gergő: KPI-tree modell fejlesztése predikciós eljárások alkalmazásával. In: Társadalmi és gazdasági folyamatok elemzésének kérdései a XXI. században. pp. 250-264. (2020)

Gáspár Sándor and Thalmeiner Gergő: Lean menedzsment alkalmazása egy építőipari példán keresztül. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (14) 2. pp. 151-162. (2019)

Gébert Judit: Helyi gazdaságfejlesztési projektek metaelemzése a képességszemlélet alapján. ISBN 978-963-306-311-8, (2014)

Gébert Judit: Theoretical establishment and problems of welfare measurement : [abstract]. In: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. p. 398. (2012)

Gébert Judit: A jólét mérésének elméleti alapjai és problémái. In: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. pp. 303-317. (2012)

Gébert Judit and Bajmócy Zoltán: The informational basis of local economic development according to the capability approach : comparing the instrumental and the capability-based approach to local economic development. ISBN 978-963-306-262-3, (2014)

Gébert Judit and Bajmócy Zoltán and Málovics György and Juhász Judit and Méreiné Berki Boglárka: Képességek vagy eszközök? : interjúelemzés. ISBN 978-963-306-502-0, (2016)

Gébert Judit and Elekes Zoltán and Bajmócy Zoltán and Dombi Judit: Képességek vagy eszközök? : városfejlesztési dokumentumok elemzése. ISBN 978-963-306-402-3, (2015)

Görög Márta: The law-instruments of technology and knowledge transfer : abstract. In: Innováció : a vállalati stratégiától a társadalmi stratégiáig. p. 293. (2013)

Görög Márta: A technológia-, tudástranszfer jogi eszközei. In: Innováció : a vállalati stratégiától a társadalmi stratégiáig. pp. 270-281. (2013)

Gürcan Bedrettin: Various dimensions and aspects of the legal problems of the blockchain technology. In: Comparative Law Working Papers, (3) 1. pp. 1-7. (2019)

Gősi János: Néhány gondolat a gazdaság és a politika viszonyáról a magyar kormány 2006-os konvergencia programja kapcsán. In: Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet 2006. évi tudományos évkönyve, (1). pp. 95-99. (2006)

H

Hajdú József: Az innováció hatása a munkaerőpiacra, avagy elveszik-e a robotok az ember munkáját? In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (10) 2. pp. 37-55. (2020)

Hakszer Richárd: Határon átnyúló fejlesztési programok a magyar-szlovák határtérségben. In: Magyarok a Kárpát-medencében 2., (16). pp. 201-218. (2017)

Halmai Péter: Növekedési kilátások az EU-ban és Magyarországon: : a Lisszaboni Stratégia lehetőségei. In: A lisszaboni folyamat és Magyarország, (6). pp. 71-93. (2007)

Halmosi Péter: Az önkormányzati hitelfelvétel lehetőségei és korlátai az Európai Unió országaiban. In: Pénzügyek és globalizáció, (4). pp. 97-105. (2005)

Halmosi Péter: Az önkormányzatok, mint kockázatos banki ügyfelek. In: A bankszektor és stakeholderei, (5). pp. 43-53. (2006)

Halustyik Éva: A tartós munkanélküliség csapdájában : veszélyek és remények egy kutatás szemszögéből. In: Tanulmányok a társadalomról II. : a Szegedi Tudományegyetem Alkalmazott Társadalomismereti Tanszék valamint az SZTE Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék tudományos diákköri munkái, (2). pp. 115-127. (2015)

Hampel György: Egy folyóirat adatait tartalmazó adatbázis relációs modelljének elkészítése. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (16) 3-4. pp. 57-64. (2021)

Hampel György: A Microsoft Excel táblázatkezelő döntéstámogatás során hasznos szolgáltatásai. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (16) 1-2. pp. 189-202. (2021)

Hampel György: Informatikai felmérés a Dél-Alföld régió élelmiszeripari vállalatainál. In: Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet 2006. évi tudományos évkönyve, (1). pp. 108-114. (2006)

Hazners Juris and Gulbe Inguna: Evaluation of the existing and potential Latvian canned fish export markets. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (6) 1. pp. 189-195. (2011)

Hegedűs Szilárd and Molnár Petronella: Új trendek a közszolgáltatás menedzsmentben : a remunicipalizáció. In: Taylor : gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat, (12) 1. pp. 31-41. (2020)

Hegyes Péter: Az okos szerződések felhasználási lehetőségei. In: Gazdasági tendenciák és jogi kihívások a 21. században 22. pp. 83-96. (2018)

Heidrich Balázs: A szolgáltatás-vezetés hazai tapasztalatairól egy empirikus felmérés tükrében. In: Szolgáltatások világa. pp. 15-38. (2009)

Hennelné-Komor Ildikó and Kováts Borbála: Védjegybitorlás az AdWords-hirdetésekben : mit tehetünk ellene? In: Gazdasági tendenciák és jogi kihívások a 21. században, (22). pp. 97-102. (2018)

Herczeg Ágnes: A becsült érték meghatározásának változása az új Kbt. tükrében. In: Húsz év mérlegen : közbeszerzésünk múltja, jelene és jövője 17. pp. 55-64. (2017)

Herczeg Ágnes: A beszerzések jogi és gazdasági kérdései az üzleti és az állami szférában. In: Gazdasági tendenciák és jogi kihívások a 21. században 22. pp. 103-114. (2018)

Herman Sándor: A szezonalitásból adódó kapacitás kihasználatlanság területi összehasonlító elemzése. In: Versenyképesség - regionális versenyképesség. pp. 275-284. (2000)

Hetesi Erzsébet: A fogyasztás szociológiája. In: A szociális identitás, az információ és a piac, (3). pp. 267-281. (2004)

Hetesi Erzsébet: A kommunális szolgáltatások szerepe a dél-alföldi régió versenyképességének javításában. In: Versenyképesség - regionális versenyképesség. pp. 138-156. (2000)

Hetesi Erzsébet: A lojalitás mérési problémái a közüzemi szolgáltatóknál. In: A közszolgáltatások marketingje és menedzsmentje, (1). pp. 205-218. (2002)

Hetesi Erzsébet: Értelmezhető-e a lojalitás a B2B piacokon? In: Bölcsészet- és társadalomtudományok 7. pp. 182-201. (2014)

Hetesi Erzsébet and Kürtösi Zsófia: What is the value of a Hungarian degree? : an analysis of the labour market position of students graduated from a Hungarian higher education institution. In: The diversity of research at the Szeged Institute of Business Studies. pp. 155-173. (2011)

Hetesi Erzsébet and Majó Zoltán and Lukovics Miklós: Előszó. In: Szolgáltatások világa. pp. 11-12. (2009)

Hetesi Erzsébet and Révész Balázs: The role of relationship marketing and communication at public utility services in the process of market deregulation. In: The diversity of research at the Szeged Institute of Business Studies. pp. 23-41. (2011)

Hetesi Erzsébet and Vilmányi Márton: A dinamikus kapcsolati képességek és a lojalitás szerepe a szervezetközi kapcsolatokban. In: Innováció : a vállalati stratégiától a társadalmi stratégiáig. pp. 176-191. (2013)

Hetesi Erzsébet and Vilmányi Márton: The role of dynamic relational capabilities and loyalty in inter-organisational links : abstract. In: Innováció : a vállalati stratégiától a társadalmi stratégiáig. p. 290. (2013)

Horváth Ádám Béla: A magyarországi gazdálkodó szervezetek szoftverkörnyezetének empirikus vizsgálata. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (16) 1-2. pp. 203-222. (2021)

Horváth Csilla: Közösségvezérelt helyi fejlesztéspolitika működésének jegyei és területi különbségei Magyarországon. In: Taylor : gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat, (11) 3. pp. 34-47. (2019)

Horváth Ferenc: Közszolgáltatások fogyasztása és finanszírozása. In: A közszolgáltatások marketingje és menedzsmentje, (1). pp. 50-63. (2002)

Horváth József: Centrum és periféria - gazdasági egyenlőtlenségek Kínában. In: Hová vezet a selyemút? : konferenciakötet, (4). pp. 27-34. (2007)

Horváth József György: Digitális transzformáció a telekommunikációs szolgáltatások piacán. In: Társadalmi és gazdasági folyamatok elemzésének kérdései a XXI. században. pp. 201-215. (2020)

Horváth Sarolta Noémi: Az innováció szerepe a városrégiók versenyképességében. In: Innováció : a vállalati stratégiától a társadalmi stratégiáig. pp. 160-175. (2013)

Horváth Sarolta Noémi: The role of innovation in competitiveness of city regions : abstract. In: Innováció : a vállalati stratégiától a társadalmi stratégiáig. p. 290. (2013)

Horváthné Petrás Viktória: A nők munkaerő-piaci helyzetének elemzése Magyarországon. In: Taylor : gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat, (12) 1. pp. 41-51. (2020)

Hoványi Gábor and Tésits Róbert and Alpek B. Levente: An in-depth survey of the factors causing dissatisfaction within the group of elderly workers in South Transdanubia. In: The Challenges of Analyzing Social and Economic Processes in the 21st Century. pp. 180-193. (2020)

Hronszky Imre: Az innováció politika megalapozása evolucionista megközelítéssel. In: Tudásmenedzsment és tudásalapú gazdaságfejlesztés. pp. 13-33. (2005)

Hronszky Imre: A prekompetitív innováció iparági szintű megszervezhetőségéről a Moore törvény története alapján. In: Innovációs rendszerek : szereplők, kapcsolatok és intézmények. pp. 142-179. (2013)

Huszár Sándor: Milyen tényezők befolyásol(hat)ják az FDI megjelenését a magyar energiaszektorban? In: TDK műhelytanulmányok : „első szárnypróbáltatások”, (16). pp. 130-143. (2014)

Huszár Sándor and Majó-Petri Zoltán: What drives you to use a driverless car? : an investigation of behavioral intention and its influencing factors. In: Proceedings of the European Union’s Contention in the Reshaping Global Economy. pp. 41-56. (2020)

Hámori Balázs and Szabó Katalin: A piaci algoritmusok és magatartásformák változásai az információgazdaságban. In: A szociális identitás, az információ és a piac, (3). pp. 43-78. (2004)

I

Ibrahim Ádám and Gürcan Bedrettin: Blockchain, virtual currencies, money laundering and potential ways to apply blockchain technology for the protection of trade secrets. In: Innovatív társadalom – innovatív szellemi tulajdonvédelem. pp. 101-111. (2020)

Imbrescu Ion: The social embedness of the underground economy. In: A szociális identitás, az információ és a piac, (3). pp. 373-381. (2004)

Imre-Tóth Mónika: New tendencies on the field of sustainability indicators : [abstract]. In: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. p. 398. (2012)

Imre-Tóth Mónika and Imreh Szabolcs and Prónay Szabolcs and Lukovics Miklós and Kovács Péter and Vilmányi Márton: Entrepreneurship education in higher education: possibilities and expectations : [abstract]. In: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. p. 399. (2012)

Imreh Szabolcs: Different motivations in the network co-operations of the small and medium enterprises. In: The diversity of research at the Szeged Institute of Business Studies. pp. 97-113. (2011)

Imreh Szabolcs: Kihívások és válaszok a közszolgálati menedzsmentben. In: A közszolgáltatások marketingje és menedzsmentje, (1). pp. 251-271. (2002)

Imreh Szabolcs: A közösségi szektor szerepvállalási lehetőségei az innovatív kis-és középvállalkozások finanszírozásában. In: Tudásmenedzsment és tudásalapú gazdaságfejlesztés. pp. 87-102. (2005)

Imreh Szabolcs: A vállalkozóvá válás intézményi támogatása Csongrád megyében. In: A szociális identitás, az információ és a piac, (3). pp. 342-355. (2004)

Imreh Szabolcs and Kosztopulosz Andreász and Imreh-Tóth Mónika: Az akadémiai spin-off vállalkozások "akadálytérképe". In: Innovációs rendszerek : szereplők, kapcsolatok és intézmények. pp. 71-91. (2013)

Imreh-Tóth Mónika: Az egyetemi vállalkozásoktatás lehetséges szerepe a vállalkozóvá válás elősegítésében. ISBN 978-963-315-256-0, (2015)

Imreh-Tóth Mónika: Új irányzatok a fenntarthatósági indikátorok területén. In: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. pp. 318-335. (2012)

Imreh-Tóth Mónika and Imreh Szabolcs and Prónay Szabolcs and Vilmányi Márton and Lukovics Miklós and Kovács Péter: Vállalkozásoktatás a felsőoktatásban: lehetőségek és remények. In: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. pp. 239-250. (2012)

Inzelt Annamária: Vállalat és egyetem kutatás-fejlesztési együttműködése az Ipar 4.0 korszakában. In: Társadalmi és gazdasági folyamatok elemzésének kérdései a XXI. században. pp. 153-176. (2020)

Inzelt Annamária and Bajmócy Zoltán: Az innovációs rendszer építőkövei : bevezető. In: Innovációs rendszerek : szereplők, kapcsolatok és intézmények. pp. 9-18. (2013)

Ivanitskaia Violetta: The impact of digitalization on unemployment : the case of the Nordic countries. In: Proceedings of the European Union’s Contention in the Reshaping Global Economy. pp. 55-67. (2022)

J

Janecskó Balázs: Bázel II. és granularitás. In: Pénzügyek és globalizáció, (4). pp. 215-231. (2005)

Jantyik Lili and Török Áron: The recognition of the EU organic label among the Hungarian consumers. In: Wellmann International Scientific Conference. p. 52. (2018)

Jordán Gyula: A kínai-tajvani viszony egyes kérdései. In: Hová vezet a selyemút? : konferenciakötet, (4). pp. 81-93. (2007)

Juhász Péter and Mammadov Tahir: Covid-19 impact on the profitability of the EU27 banking sector. In: Proceedings of the European Union’s Contention in the Reshaping Global Economy. pp. 10-24. (2022)

Juhász Erika and Herczegh Judit and Pete Nikoletta: Regionális fejlettség a magyarországi civil szektorban. In: Civil szervezetek humán erőforrása, (1). pp. 17-40. (2012)

Juhász Erika and Pete Nikoletta: Szerkesztői előszó. In: Civil szervezetek humán erőforrása, (1). pp. 4-5. (2012)

Juhász Judit: A kvalitatív módszertani jellemzőkből származó lehetőségek a gazdaságfejlesztésben és kutatásban. In: Várakozások és gazdasági interakciók. pp. 313-326. (2017)

Juhász Krisztina: A magyar SSC szektor nemzetközi összehasonlításban. In: Taylor : gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat, (11) 3. pp. 48-58. (2019)

Juhász Ottó: Kína 2006-ban. In: Hová vezet a selyemút? : konferenciakötet, (4). pp. 95-101. (2007)

Juhász Péter: Az emberi erőforrás pénzbeli értékelésének lehetőségei. In: Pénzügyek és globalizáció, (4). pp. 233-243. (2005)

Juhász Péter and Reszegi László and Hajdu Miklós: Drivers of productivity differences in the Hungarian manufacturing sector 2014-2017. In: Proceedings of the European Union’s Contention in the Reshaping Global Economy. pp. 136-156. (2020)

Juhász Sándor: Kooperációs hálózatok változása a magyar filmiparban. In: Várakozások és gazdasági interakciók. pp. 255-265. (2017)

Juhász-Kis Virág Judit and Lendvai Edina: Fenntarthatóság a HORECA ágazatban : netnográfia felmérések alapján. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (16) 3-4. pp. 35-43. (2021)

K

Karajz Sándor: A digitalizáció és a társadalmi innovációk összefüggései. In: Társadalmi és gazdasági folyamatok elemzésének kérdései a XXI. században. pp. 188-200. (2020)

Karancsi Sándor: A földhivatali szervezet kialakulása és jövője. In: A földtulajdoni és földhasználati viszonyok továbbfejlesztésének közgazdasági és jogi koncepciói : tudományos vitaülés anyaga, (7). pp. 134-136. (1990)

Karácsony Péter: A rendszerváltás gazdasági hatásainak elemzése. In: Közép-európai közlemények, (13) 3. pp. 141-155. (2020)

Kasza Irén Éva: Product Placement : a magyar reklám új korszaka. In: TDK műhelytanulmányok : „első szárnypróbáltatások”, (16). pp. 40-61. (2014)

Katona Klára: A Magyarországra irányuló működőtőkét meghatározó tényezők vizsgálata. In: Pénzügyek és globalizáció, (4). pp. 245-257. (2005)

Katona Norbert and Székely Levente: Attitude to gambling in Hungary segments-forming results of a large-scale survey. In: Közép-európai közlemények, (13) 3. pp. 217-236. (2020)

Katona Tamás: Mennyiség vagy minőség - gondok a felsőoktatásban. In: A közszolgáltatások marketingje és menedzsmentje, (1). pp. 143-151. (2002)

Katona Tamás: Mérési és megbízhatósági problémák a területi statisztikában. In: Versenyképesség - regionális versenyképesség. pp. 205-217. (2000)

Katona Tamás: A foglalkozáspolitika dilemmái. In: Várakozások és gazdasági interakciók. pp. 27-48. (2017)

Kazai Ónodi Annamária and Répáczki Rita: Leadership characteristics that influence corporate efficiency. In: Proceedings of the European Union’s Contention in the Reshaping Global Economy. pp. 57-78. (2020)

Kazár Klára: A márkaközösségek pszichológiai érzetének vizsgálata zenei fesztiválok esetén. ISBN 978-963-315-443-4, (2020)

Keczer Gabriella: A magyar felsőoktatás-irányítás reformja a lisszaboni stratégia tükrében. In: A lisszaboni folyamat és Magyarország, (6). pp. 173-186. (2007)

Keczer Gabriella and Gulyás László: Projektmenedzsment 1.0. ISBN 978 963 08 4004 0, (2012)

Keczer Gabriella and Jármai Erzsébet Mária: Tudásmenedzsment az egyetemeken 1. : a tudásátadás akadályai a nemzetközi szakirodalom tükrében. In: Taylor : gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat, (11) 3. pp. 59-74. (2019)

Keczer Gabriella and Jármai Erzsébet Mária: Tudásmenedzsment az egyetemeken 2. : tudásmegosztás a hazai felsőoktatásban : egy empirikus kutatás eredményei. In: Taylor : gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat, (11) 3. pp. 75-89. (2019)

Kerényi Ádám: Financial assistance for Hungarian crisis management - a case study. In: Studies in international economics and finance. pp. 35-61. (2011)

Kerényi Ádám and Molnár Júlia: Megváltozott fogyasztói elvárásokra adott fintech válaszok. In: Várakozások és gazdasági interakciók. pp. 171-181. (2017)

Keszeg Mária: Fogyasztói preferenciák tényezőinek vizsgálata fogászati beavatkozások esetén. In: TDK műhelytanulmányok : „első szárnypróbáltatások”, (16). pp. 1-16. (2014)

Kibara Manyeki John and Szakálné Kanó Izabella and Kotosz Balázs: Livestock product supply and factor demand responsiveness : a farm-level analysis in the Southern Rangelands of Kenya. In: Proceedings of the European Union’s Contention in the Reshaping Global Economy. pp. 157-172. (2020)

Kinyó László: Bölcsészhallgatók munkavállalással, munkanélküliséggel és gazdasági eredményességgel kapcsolatos nézetei. In: Bölcsészműhely, 2008. pp. 23-37. (2009)

Kis Katalin: A kőolaj szerepe a Perzsa-öböl kisállamaiban. In: TDK műhelytanulmányok : „első szárnypróbáltatások”, (16). pp. 144-160. (2014)

Kis Mária: Területfejlesztés marketing aspektusból. In: Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet 2006. évi tudományos évkönyve, (1). pp. 65-77. (2006)

Kiss Anna: A literature review of scientometric methods to model academic careers. In: Tudományos karrierek a 21. század elején. pp. 145-167. (2021)

Kiss Anna and Soós Sándor: Multivariate bibliometric analysis as a tool of understanding the patterns of academic career paths. In: Tudományos karrierek a 21. század elején. pp. 168-173. (2021)

Kiss Gábor Dávid: Market dependency and financial buffers in Russia. In: Studies in international economics and finance. pp. 63-80. (2011)

Kiss Gábor Dávid: Volatilitás, extrém elmozdulások és tőkepiaci fertőzések. ISBN 978-963-306-262-3, (2017)

Kiss Gábor Dávid: A pénz- és tőkepiaci válság hatása a kelet-közép-európai monetáris politika mozgásterére = The monetary autonomy of East-Central European countries. In: Válság: mérföldkő az európai integrációban?, (12). pp. 47-72. (2012)

Kiss Gábor Dávid and Felegyi Krisztina and Farkas Gergely: A hazai bankok és a MiFID - egy 41 bankfiókot vizsgáló kutatás eredményei. In: Szolgáltatások világa. pp. 419-429. (2009)

Kiss János: A vállalatok szerepe a magyar innovációs rendszerben. In: Innovációs rendszerek : szereplők, kapcsolatok és intézmények. pp. 111-123. (2013)

Kiss Károly: Manageable and unmanageable world crises : climate and economy. In: Regional competitiveness, innovation and environment. pp. 201-222. (2009)

Kiss Olga and Horváth Ferenc: "A Te kalandod az én pénzemmel?..." : a magánvagyon kezelés nem-pénzügyi kockázatai és a private banking fejlődésének hazai esélyei. In: A bankszektor és stakeholderei, (5). pp. 135-156. (2006)

Kiss Tímea and Gál József: A III. progresszivitási szint nehézségeiről az aktuális magyar egészségügyben néhány logisztikai összefüggés tükrében. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (15) 1-2. pp. 149-155. (2020)

Kiss Ákos: Kockázatos növekedés(?) : kiemelkedő jövedelmezőség Kelet-Közép-Európában. In: A bankszektor és stakeholderei, (5). pp. 170-182. (2006)

Klemensits Péter: Új Tengeri Selyemút Délkelet-Ázsiában : a Fülöp-szigetek példája a Dutertenomics céljainak tükrében. In: Geopolitikai szemle, (2) 2. pp. 137-153. (2020)

Klonkai László: Az 1990-es évek a Dél-Alföldről szemlélve. In: Versenyképesség - regionális versenyképesség. pp. 265-274. (2000)

Klutse Senanu Kwasi and Acheampong Timothy Yaw: Impact of COVID-19 on real effective exchange rates of EU member countries : implications for a monetary union. In: Proceedings of the European Union’s Contention in the Reshaping Global Economy. pp. 25-35. (2022)

Klutse Senanu Kwasi: The problem of economic growth in Sub-Saharan Africa : the case of Ghana, Republic of Congo, Kenya and Lesotho. In: The Challenges of Analyzing Social and Economic Processes in the 21st Century. pp. 129-139. (2020)

Kocsis Ferenc: Irodalmi körkép, gazdasági kórkép. In: Gazdasági teológia 1. pp. 260-270. (2013)

Kocsis Zsófia: A járványügyi helyzet hatása a hallgatói munkavállalásra. In: Belvedere Meridionale, (33) 2. pp. 112-132. (2021)

Kollár-Vizin Renáta Janka: Vállalati hitelkínálat és az állami beavatkozás. In: Várakozások és gazdasági interakciók. pp. 125-139. (2017)

Komarek Levente: Hasonlóságok és különbségek Magyarország területi fejlettségében. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (14) 3. pp. 29-43. (2019)

Konka Boglárka and Veres Anita: Overview of European patents in Germany, France and Spain, with a potential application to the development of electric vehicles. In: Proceedings of the European Union’s Contention in the Reshaping Global Economy. pp. 265-284. (2022)

Koponicsné Györke Diána: Az EU 2021-2027-es többéves pénzügyi keretének hatása a vidékfejlesztésre. In: Közép-európai közlemények, (13) 1-2. pp. 369-379. (2020)

Korhecz Réka: A biogazdálkodás jellemzői, fejlődése és versenyképessége a Vajdaságban. In: Móra Akadémia, (9). pp. 179-195. (2021)

Koroknay Zsuzsa and Bácsné Bába Éva: A Hajdú-Bihar megyei sportszektorban működő sportvállalkozások jövedelmezőségi helyzetének vizsgálata. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (16) 1-2. pp. 137-147. (2021)

Kosztopulosz Andreász: Befektetők vagy angyalok? : az informális kockázatitőke-befektetések motivációi. In: A szociális identitás, az információ és a piac, (3). pp. 327-341. (2004)

Kosztopulosz Andreász: Some cooperation characteristics of micro, small and medium enterprises in Békés and Csongrád counties in Hungary. In: Studies in international economics and finance. pp. 81-104. (2011)

Kosztopulosz Andreász: A bankszektor és az informális kockázatitőke-piac. In: A bankszektor és stakeholderei, (5). pp. 206-231. (2006)

Kosztopulosz Andreász: A kockázati tőke szerepe a digitális transzformációban, különös tekintettel a vállalati fejlesztőtőke-befektetésekre. In: Társadalmi és gazdasági folyamatok elemzésének kérdései a XXI. században. pp. 216-232. (2020)

Kosztopulosz Andreász: A közszféra szerepe az informális kockázatitőke-piac ösztönzésében. In: Pénzügyek és globalizáció, (4). pp. 259-276. (2005)

Kosztopulosz Andreász: Állami szerepvállalás a kockázatitőke-piacon : tapasztalatok és várakozások. In: Várakozások és gazdasági interakciók. pp. 111-124. (2017)

Kosztopulosz Andreász: A pénzügyi válság és következményei : monetáris politikai és szabályozási kihívások = Financial crisis and its aftermaths : challenging monetary policy and financial regulation. In: Válság: mérföldkő az európai integrációban?, (12). pp. 14-46. (2012)

Kosztopulosz Andreász and Makra Zsolt: A kockázati tőke részvételének formái a technológia-orientált vállalkozások fejlődésének korai szakaszában. In: Tudásmenedzsment és tudásalapú gazdaságfejlesztés. pp. 328-351. (2005)

Kotosz Balázs and Lengyel Imre: A humán erőforrások és azon belül az egészségügy szerepe a visegrádi országok régióinak gazdasági növekedésében. In: Térségek növekedése és fejlődése : egészségipari és tudásalapú fejlesztési stratégiák. pp. 52-81. (2018)

Kovács Eszter: Transoceanic trade triangle of the US-EU-China : a game theoretical analysis on its present and future relations. In: Proceedings of the European Union’s Contention in the Reshaping Global Economy. pp. 68-84. (2022)

Kovács Helga: A főbb szántóföldi növények strukturális változásának alakulása és jövőbeni kilátásai a Dél-Alföld mezőgazdaságában. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (16) 1-2. pp. 149-160. (2021)

Kovács Zsuzsanna Ilona and Lippai-Makra Edit: COVID-related disclosure practices of Hungarian entities. In: Proceedings of the European Union’s Contention in the Reshaping Global Economy. pp. 236-247. (2022)

Kovács Éva Katalin: Az elődök szerepvállalása az utódlást követően a családi gazdaságokban Karcagon. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (16) 3-4. pp. 11-22. (2021)

Kovács Bence and Szakály Zoltán: A piacorientáció konstrukciójának aktualizálása a holisztikus marketingkoncepció segítségével. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (15) 1-2. pp. 11-21. (2020)

Kovács Csaba: A vállalkozások és a szakképzés Csongrád megyében. In: 40 éves a Szegedi Tudományegyetem Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszéke. pp. 99-104. (2004)

Kovács György: "Globalizációs" kihívások és a magyar pénztörténet. In: Pénzügyek és globalizáció, (4). pp. 107-137. (2005)

Kovács György: Protestáns identitás és a "kapitalizmus szelleme". In: A szociális identitás, az információ és a piac, (3). pp. 105-123. (2004)

Kovács György: A bankrendszer és stakeholderei történeti megközelítésben, avagy az állam szerepvállalása az ipar banki finanszírozása előmozdításában a magyar gazdaságtörténetben. In: A bankszektor és stakeholderei, (5). pp. 54-109. (2006)

Kovács György: A hitelkockázatok tőkekövetelménye szabályozásának múltja, jelene és fejlesztésének lehetőségei. In: Pénzügypolitika az ezredfordulón, (2). pp. 141-155. (2003)

Kovács Nóra and Csapi Vivien: Az egészségügyi szolgáltatások optimalizációja a köz- és magánszféra szempontjából. In: Szolgáltatások világa. pp. 288-301. (2009)

Kovács Zsuzsanna Ilona: Innovation and R&D in international financial reporting standards : abstract. In: Innováció : a vállalati stratégiától a társadalmi stratégiáig. pp. 292-293. (2013)

Kovács Zsuzsanna Ilona: Innováció és kutatás-fejlesztés a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardokban. In: Innováció : a vállalati stratégiától a társadalmi stratégiáig. pp. 242-252. (2013)

Kovács Árpád: Válságkezelés az EU-10 országokban : a pozíciók változásai. In: Innováció : a vállalati stratégiától a társadalmi stratégiáig. pp. 22-44. (2013)

Kovács Árpád: An outline of the determinations of the past two decades of Hungarian public finance. In: Studies in international economics and finance. pp. 105-124. (2011)

Kovács Árpád: A pénzügyek és a közjó. In: Térségek versenyképessége, intelligens szakosodása és újraiparosodása. pp. 13-32. (2016)

Kovács Árpád and Halmosi Péter: A 2008-ban kirobbant gazdasági válság hatásai az államháztartásban : a válság elleni küzdelem nemzetközi szinten, Magyarország válságkezelési megoldásai nemzetközi tükörben = Effects of the 2008 economic crisis on public finance : fighting corruption at international level, international reflections of Hungarian crisis management scenarios. In: Válság: mérföldkő az európai integrációban?, (12). pp. 73-146. (2012)

Kozma Ferenc: Az innováció és az emberi tényező hazánkban. In: Művelődés és innováció : gyűjtemény a TIT Szegedi 16. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból, (16). pp. 17-27. (1987)

Krieviņa Agnese and Miglavs Andris: Comparative strategies and efficiency analysis of milk production chains in different EU countries. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (6) 1. pp. 66-73. (2011)

Krisztik-Pető Dalma: An examination of obesity in terms of eating behavior and selfcontrol. In: Proceedings of the European Union’s Contention in the Reshaping Global Economy. pp. 328-344. (2022)

Krénusz Ágota: A tőkeszerkezet meghatározó tényezői. In: Pénzügyek és globalizáció, (4). pp. 277-284. (2005)

Kuba Péter: Kiválasztottság és információ. In: A szociális identitás, az információ és a piac, (3). pp. 79-94. (2004)

Kuba Péter and Málovics Éva: The contradictions of health service through reflection of the doctor-patient relationship. In: The diversity of research at the Szeged Institute of Business Studies. pp. 117-130. (2011)

Kurbanova Muyassar: The impact of the demographic transition on poverty reduction in Central Asia. In: Proceedings of the European Union’s Contention in the Reshaping Global Economy. pp. 129-145. (2022)

Kurtucz Csaba: 2008-as világgazdasági válság kialakulásának okai. In: Geopolitikai szemle, (2) 2. pp. 223-238. (2020)

Kurtucz Csaba: 2008-as világgazdasági válság tanulságai Közép-Európa számára. In: Geopolitikai szemle, (2) 1. pp. 9-26. (2020)

Kurucsai Roland and Kurucsai Szabolcs and Szőke Ágnes: A szlovén csoda erőpróbája a válság viharában = The big test of the Slovenian miracle in the global crisis. In: Válság és válságkezelés az Európai Unió kohéziós országaiban, (13). pp. 121-133. (2012)

Kuruczleki Éva: Overcoming methodological issues in measuring financial literacy of companies, a proposed measurement model. In: The Challenges of Analyzing Social and Economic Processes in the 21st Century. pp. 222-240. (2020)

Kádárné Horváth Ágnes: A földgázpiaci liberalizáció és a távfűtés. In: Szolgáltatások világa. pp. 302-315. (2009)

Kéri Anita: Engaging students : is co-creation the answer? In: The Challenges of Analyzing Social and Economic Processes in the 21st Century. pp. 210-221. (2020)

Kéri Anita: A magyar felsőoktatásban tanuló külföldi hallgatók motivációjának vizsgálata. In: TDK műhelytanulmányok : „első szárnypróbáltatások”, (15). pp. 21-38. (2015)

Kószó Edit and Udvari Beáta: Portugália és Spanyolország a globális gazdasági válságban : előzmények és következmények = Portugal and Spain in the global economic crisis - premises and consequences. In: Válság és válságkezelés az Európai Unió kohéziós országaiban, (13). pp. 44-69. (2012)

Kürtösi Zsófia: A társadalmi kapcsolathálózatok nemi aspektusai. In: A szociális identitás, az információ és a piac, (3). pp. 201-213. (2004)

L

Labancz Andrea: Jog és pénzügyi kultúra a digitalizáció korában. In: Jog és kultúra, (9). pp. 53-63. (2018)

Labancz Andrea: Az innovatív gyógyszerek szabadalmának gazdaságra gyakorolt hatása. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : publicationes discipulorum iurisprudentiae, (1). pp. 271-303. (2018)

Labancz Andrea: Innováció a szerződéses jogban : Smart contact. In: Gazdasági tendenciák és jogi kihívások a 21. században 22. pp. 151-162. (2018)

Labancz Andrea: Pénzügyi fogyasztóvédelem 2020 : az azonnali fizetési rendszer. In: Gazdasági tendenciák és jogi kihívások a 21. században 2., (25). pp. 105-115. (2020)

Labancz Andrea: Új üzleti modellek a pénzügyi szolgáltatások piacán. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : publicationes doctorandorum juridicorum, (11). pp. 59-72. (2021)

Labancz Andrea: A technológiai innováció hatása az e-kereskedelemre. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : publicationes doctorandorum juridicorum, (9). pp. 37-52. (2019)

Laczi Renáta: A versenyképesség humán aspektusai az Európai Unióban. In: TDK műhelytanulmányok : „első szárnypróbáltatások”, (15). pp. 39-51. (2015)

Laczi Renáta and London András and Pelle Anita and Végh Marcell Zoltán: Várakozások és innováció az Európai Unióban : összefüggések, folyamatok, hatások. In: Térségek versenyképessége, intelligens szakosodása és újraiparosodása. pp. 79-102. (2016)

Lencsés Enikő and Mészáros Kornélia: Challenges of Industry 4.0 in Hungarian agriculture. In: Proceedings of the European Union’s Contention in the Reshaping Global Economy. pp. 257-264. (2022)

Lendvai Edina and Rozsi Brigitta: Kivitermesztés hazánkban - realitás vagy csupán álom? In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (16) 1-2. pp. 11-18. (2021)

Lendvai Edina and Tóth Gábor: Customer acquisition activities of web stores. In: International Conference on Science, Technology, Engineering and Economy. p. 137. (2022)

Lendvai Edina and Forró Felícia: Csokoládén innen és túl - fókuszcsoportos vizsgálat a 8-14 éves fiatalok körében. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (15) 3-4. pp. 75-84. (2020)

Lendvai Edina and Huszár Csilla: The Erasmus program and its effect to the labour market. In: Review of faculty of engineering : analecta technica Szegedinensia, (15) 1. pp. 45-52. (2021)

Lengyel Imre and Nagy Benedek: Előszó. In: Térségek versenyképessége, intelligens szakosodása és újraiparosodása. p. 10. (2016)

Lengyel Balázs: Triple Helix kapcsolatok a tudásmenedzsment szemszögéből. In: Tudásmenedzsment és tudásalapú gazdaságfejlesztés. pp. 293-311. (2005)

Lengyel Balázs: Tudásteremtés és ko-evolúció: az egyetem-gazdaságkormányzat kapcsolatok globális és lokális vetületei. In: Kérdőjelek a régiók gazdasági fejlődésében, (7). pp. 47-61. (2008)

Lengyel Imre: Az intelligens szakosodási stratégiák alapjai, különös tekintettel az egészségiparra. In: Térségek növekedése és fejlődése : egészségipari és tudásalapú fejlesztési stratégiák. pp. 11-35. (2018)

Lengyel Imre: Bottom-up regional economic development : competition, competitiveness and clusters. In: Regional competitiveness, innovation and environment. pp. 13-38. (2009)

Lengyel Imre: Előszó. In: Térségek növekedése és fejlődése : egészségipari és tudásalapú fejlesztési stratégiák. p. 7. (2018)

Lengyel Imre: Gazdaság- és vállalkozásfejlesztési programozás a Dél-Alföldön. In: A közszolgáltatások marketingje és menedzsmentje, (1). pp. 67-92. (2002)

Lengyel Imre: Regional growth, development, territorial capital and competitiveness : [abstract]. In: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. p. 399. (2012)

Lengyel Imre: Regionális növekedés, fejlődés, területi tőke és versenyképesség. In: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. pp. 151-174. (2012)

Lengyel Imre: A közelség alakváltozásai a tudásalapú helyi gazdaságfejlesztésben. In: Kérdőjelek a régiók gazdasági fejlődésében, (7). pp. 109-129. (2008)

Lengyel Imre: A megyék versenyképességének néhány összefüggése a megújult piramismodell alapján. In: Térségek versenyképessége, intelligens szakosodása és újraiparosodása. pp. 143-161. (2016)

Lengyel Imre: A regionális versenyképesség tényezői, különös tekintettel a Dél-Alföldre. In: Versenyképesség - regionális versenyképesség. pp. 39-57. (2000)

Lengyel Imre and Lukovics Miklós and Imreh Szabolcs: Tudásalapú fejlesztési koncepció egy kevésbé fejlett régióban : az ELI-ALPS lézeres kutatóközpont Szegeden. In: Térségek növekedése és fejlődése : egészségipari és tudásalapú fejlesztési stratégiák. pp. 153-173. (2018)

Lengyel Imre and Nagy Benedek and Fenyővári Zsolt: A közelség szerepének újraértelmezése az innovatív üzleti kapcsolatokban. In: Bölcsészet- és társadalomtudományok 7. pp. 202-222. (2014)

Lentner Csaba and Kolozsi Péter Pál: A magyar jegybanki szabályozás európai integrációjának további kihívásai. In: A bankszektor és stakeholderei, (5). pp. 29-42. (2006)

Losoncz Miklós: A lisszaboni folyamat hozzájárulása Magyarország versenyképességének javulásához. In: A lisszaboni folyamat és Magyarország, (6). pp. 94-102. (2007)

Lublóy Ágnes: A magyar bankközi piacról. In: Pénzügyek és globalizáció, (4). pp. 285-298. (2005)

Lukovics Miklós: Innovációs képesség : a regionális gazdaságfejlesztés alapja. In: Tudásmenedzsment és tudásalapú gazdaságfejlesztés. pp. 74-86. (2005)

Lukovics Miklós: Measuring regional disparities on competitiveness basis. In: Regional competitiveness, innovation and environment. pp. 39-53. (2009)

Lukovics Miklós: Térségek versenyképességének mérése. (2008)

Lukovics Miklós: A regionális identitás szerepe a regionális gazdaságfejlesztésben. In: A szociális identitás, az információ és a piac, (3). pp. 214-228. (2004)

Lukovics Miklós: A tudásalapú gazdaság térségtípusainak lehetséges fejlesztési irányai Magyarországon. In: A lisszaboni folyamat és Magyarország, (6). pp. 137-153. (2007)

Lukovics Miklós and Besze Tamás: Quo Vadis Hungarian spatial and settlement policy? In: Regional competitiveness, innovation and environment. pp. 72-86. (2009)

Lukovics Miklós and Buzás Norbert and Huntingford Jessica and Molnár Gabriella: Felelősségteljes innováció a délkelet-európai országokban. In: Térségek versenyképessége, intelligens szakosodása és újraiparosodása. pp. 62-78. (2016)

Lukovics Miklós and Imreh Szabolcs and Patik Réka: A déli magyar-román határrégió kitörési pontjai. In: Innováció : a vállalati stratégiától a társadalmi stratégiáig. pp. 109-123. (2013)

Lukovics Miklós and Udvari Beáta: Felelősségteljes innováció tágan értelmezett egészségipari kontextusban : STIR interakció és középtávú monitoring. In: Térségek növekedése és fejlődése : egészségipari és tudásalapú fejlesztési stratégiák. pp. 122-135. (2018)

Lányi Beatrix: A bizalom jelentősége a B2B piacon a hazai gyártóbázissal rendelkező gyógyszeripari innováció során. In: Innováció : a vállalati stratégiától a társadalmi stratégiáig. pp. 192-205. (2013)

Lányi Beatrix: The importance of trust in the B2B market on the example of a pharmaceutical innovation : abstract. In: Innováció : a vállalati stratégiától a társadalmi stratégiáig. p. 291. (2013)

Lázár Erika: A szemkamerás kutatás módszertani lehetőségei : a módszer tudományos felhasználásának irodalmi áttekintése. In: Társadalmi és gazdasági folyamatok elemzésének kérdései a XXI. században. pp. 265-280. (2020)

Lázár György: Munkaerőstruktúra és a műszaki fejlődés. In: Művelődés és innováció : gyűjtemény a TIT Szegedi 16. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból, (16). pp. 65-80. (1987)

Lóránd Balázs: Regionális fejlesztések értékelésének problematikája az Európai Unióban. In: Kérdőjelek a régiók gazdasági fejlődésében, (7). pp. 153-166. (2008)

M

Madarász Nikolett and Szikora Péter: Az önvezető autók - a jövő már a jelen? In: Taylor : gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat, (12) 1. pp. 78-87. (2020)

Magas István: A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban : empirikus tapasztalatok 1970-2002. In: Pénzügyek és globalizáció, (4). pp. 139-161. (2005)

Major Dóra and Zsótér Brigitta: The mysteries of financial culture and financial habits. In: Review of faculty of engineering : analecta technica Szegedinensia, (15) 1. pp. 88-95. (2021)

Majó Zoltán: A felsőoktatás és a munkaerőpiac kapcsolata. In: Versenyképesség - regionális versenyképesség. pp. 169-186. (2000)

Majó Zoltán and Révész Balázs: The role of collaborative filtering in marketing. In: The diversity of research at the Szeged Institute of Business Studies. pp. 59-71. (2011)

Majó Zoltán and Szakál Péter: Az elektronikus szolgáltatások térnyerése egy egyetemi esetpélda tükrében. In: Szolgáltatások világa. pp. 332-343. (2009)

Makra Zsolt: Az egyetemi spin-off vállalkozások jellegzetességei és alapításának folyamata a nemzetközi szakirodalom tükrében. In: Innovációs rendszerek : szereplők, kapcsolatok és intézmények. pp. 57-70. (2013)

Makányné Kis Emese and Gál József: Élelmiszerpazarlás és mentés Magyarországon. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (14) 3. pp. 61-66. (2019)

Marciniak Róbert and Móricz Péter and Baksa Máté: Investments in an intelligent and digital future : the case of an ICT company. In: The Challenges of Analyzing Social and Economic Processes in the 21st Century. pp. 35-48. (2020)

Marjainé Szerényi Zsuzsanna and Harangozó Gábor and Csépányi Péter and Kovács Eszter: A folyamatos erdőborítás ökoszisztéma-szolgáltatásaira építő fejlesztés, mint alternatíva. In: Térségek versenyképessége, intelligens szakosodása és újraiparosodása. pp. 385-403. (2016)

Marosi Tibor: Termékminőség és minőségképesség. In: Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet 2006. évi tudományos évkönyve, (1). pp. 41-47. (2006)

Martus Bettina: The role of technological development / innovation in child labour : problem or solution? : abstract. In: Innováció : a vállalati stratégiától a társadalmi stratégiáig. p. 292. (2013)

Martus Bettina: A technológiai fejlődés/innováció szerepe a gyermekmunkában : probléma vagy megoldás? In: Innováció : a vállalati stratégiától a társadalmi stratégiáig. pp. 218-241. (2013)

Mashovic Azemina and Ignjatovic Jelena and Kisin Jovana: Circular economy as a concept of sustainable development - the case of North Macedonia and Serbia. In: International Conference on Science, Technology, Engineering and Economy. p. 138. (2022)

Megyeri Eszter: CRM - ügyfélkapcsolat menedzsment - CRM a pénzügyi szolgáltató szektorban. In: Szolgáltatások világa. pp. 430-439. (2009)

Megyeri Eszter: Multidisciplinary fairness and equity interpretations influencing research on fairness in interorganizational business relations. In: Studies in international economics and finance. pp. 125-135. (2011)

Megyeri Eszter: Várakozások menedzsment szempontból : bizonytalanság és kockázatkezelés. In: Várakozások és gazdasági interakciók. pp. 215-224. (2017)

Megyeri Eszter: A kapcsolati minőség méltányossági dimenziója vállalatközi kontaktusokban. ISBN 978-963-315-196-9, (2014)

Mező Júlia and Bagi Ágnes: Gyors felzárkózás megszakításokkal - a balti államok válságkezelése = Rapid convergence with interruptions - crisis management in the Baltic states. In: Válság és válságkezelés az Európai Unió kohéziós országaiban, (13). pp. 70-88. (2012)

Mihalkó József: A párizsi-fogyasztási és -vásárlási szokások felmérése. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (16) 1-2. pp. 19-31. (2021)

Miklós Péter: Bevezetés. In: Érték és foglalkoztatás : tanulmányok a munka világáról, (15). p. 7. (2017)

Miklós Péter: Egy dél-alföldi nagyvállalat munkavállalóinak világa. In: Érték és foglalkoztatás : tanulmányok a munka világáról, (15). pp. 57-60. (2017)

Miklós Péter: Közfoglalkoztatottak munkához kapcsolódó értékei. In: Érték és foglalkoztatás : tanulmányok a munka világáról, (15). pp. 77-102. (2017)

Miklós Péter: Szervezeti kultúrák és a munkához való viszony Hofstede dimenzióinak tükrében : különös tekintettel a kínai kultúrákra. In: Érték és foglalkoztatás : tanulmányok a munka világáról, (15). pp. 103-109. (2017)

Miklós Péter: A minőségmenedzsment és a munkahelyi képzés összefüggései. In: Érték és foglalkoztatás : tanulmányok a munka világáról, (15). pp. 61-75. (2017)

Miklós Péter: A munkanélküliség jelenségvilága és az életminőség. In: Érték és foglalkoztatás : tanulmányok a munka világáról, (15). pp. 35-41. (2017)

Miklós Péter: Érték és foglalkoztatás : tanulmányok a munka világáról. ISBN 978-615-80462-3-7, (2017)

Miklós Péter: A társadalmi munkamegosztás marxista megközelítésmódjai. In: Érték és foglalkoztatás : tanulmányok a munka világáról, (15). pp. 19-24. (2017)

Miriyeva Narmin: Free trade and e-commerce : is there any influence on each other? In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : publicationes doctorandorum juridicorum, (10). pp. 129-139. (2020)

Mizik Tamás and Rádai Zoltán Máté: The significance of the Hungarian maize production in relation to the common agricultural policy. In: Review on agriculture and rural development, (10) 1-2. pp. 44-51. (2021)

Mizik Tamás and Rádai Zoltán Máté: The significance of the Hungarian wheat production in relation to the common agricultural policy. In: Review on agriculture and rural development, (10) 1-2. pp. 36-43. (2021)

Molnár Endre Mihály and Jáki Erika: Állami és uniós szerepvállalás a magvető életszakaszban lévő vállalkozások kockázatitőke-finanszírozásában. In: Várakozások és gazdasági interakciók. pp. 97-110. (2017)

Molnár Gabriella and Zuti Bence: Egyetemek gazdaságfejlesztési hatásainak mérése. In: TDK műhelytanulmányok : „első szárnypróbáltatások”, (15). pp. 52-65. (2015)

Molnár Gabriella and Zuti Bence: Egyetemi kontextusú globális-lokális paradoxon a tanuló régiók keretfeltételei között: a "negyedik generációs" egyetemek irányába. In: TDK műhelytanulmányok : „első szárnypróbáltatások”, (16). pp. 90-111. (2014)

Molnár Katalin: "Szolgáltatástudomány" - válasz a XXI. század gazdasági kihívásaira. In: Szolgáltatások világa. pp. 455-462. (2009)

Mori Margherita: Financial innovation in agriculture. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (6) 1. pp. 18-25. (2011)

Mori Margherita: Modern finance : a catalyst for truly modern agriculture. In: Wellmann International Scientific Conference. pp. 13-14. (2018)

Mozsár Ferenc: Az externáliák szerepe a regionális gazdasági teljesítmény magyarázatában és növelésében. In: Versenyképesség - regionális versenyképesség. pp. 100-114. (2000)

Mozsár Ferenc: Public goods, private interest and altruism. In: Regional competitiveness, innovation and environment. pp. 87-96. (2009)

Mozsár Ferenc: A közszolgáltató szervezetek monopol-helyzete. In: A közszolgáltatások marketingje és menedzsmentje, (1). pp. 33-49. (2002)

Mucha László and Oravecz Titanilla and Totth Gedeon: Pálinkafogyasztási szokások Magyarországon. In: Társadalmi és gazdasági folyamatok elemzésének kérdései a XXI. században. pp. 281-291. (2020)

Málits Péter and Drabancz Áron and El-Meouch Nedim Márton: Corporate attitudes towards climate change and their implications for corporate governance. In: Proceedings of the European Union’s Contention in the Reshaping Global Economy. pp. 207-223. (2022)

Málovics György: Dilemmas in the operationalization process of sustainability measurement : [abstract]. In: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. pp. 400-401. (2012)

Málovics György: Fenntartható növekedés? : a megújult lisszaboni stratégia kritikai elemzése a fenntarthatóság szempontjából. In: A lisszaboni folyamat és Magyarország, (6). pp. 217-232. (2007)

Málovics György: A környezeti fenntarthatóság statisztikai mérőeszközeinek fejlesztésekor jelentkező operacionalizációs választások. In: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. pp. 265-282. (2012)

Málovics György: The social role and responsibility of small and medium-sized enterprises - results of an empirical investigation applying the social capital approach. In: Regional competitiveness, innovation and environment. pp. 222-237. (2009)

Málovics György: A vállalati fenntarthatóság értelmezéséről. ISBN 978-963-315-038-2, (2011)

Málovics György and Juhász Judit and Méreiné Berki Boglárka: Részvételi technikák és a marginalizált társadalmi csoportok részvétele a helyi fejlesztési döntésekben. ISBN 978-963-306-390-3, (2015)

Málovics György and Pataki György and Juhász Judit and Gébert Judit and Bajmócy Zoltán: A helyi fejlesztési döntések előkészítésére szolgáló részvételi technikák elemzése. ISBN 978-963-306-382-8, (2015)

Málovics János and Málovics Éva: Szervezeti kultúra és kompetenciák az egészségturizmusban : elméleti modellek és empirikus vizsgálati lehetőségek. In: Szolgáltatások világa. pp. 108-126. (2009)

Málovics Éva: Szervezeti kultúra és identitás. In: A szociális identitás, az információ és a piac, (3). pp. 151-167. (2004)

Málovics Éva: A hatalom kultúrája: a múlt öröksége? In: A közszolgáltatások marketingje és menedzsmentje, (1). pp. 272-282. (2002)

Málovics Éva: A szervezeti kultúra empirikus kutatása Dél-Magyarországon. In: Versenyképesség - regionális versenyképesség. pp. 157-168. (2000)

Málovics Éva and Farkas Gergely: A "családiság" tényező vizsgálata grounded theory módszerrel : egy kis családi vállalkozás esetpéldája. In: Térségek versenyképessége, intelligens szakosodása és újraiparosodása. pp. 370-384. (2016)

Málovics Éva and Farkas Gergely: A tudásátadás vizsgálata egy családi vállalkozásban grounded theory módszerrel. In: Várakozások és gazdasági interakciók. pp. 269-281. (2017)

Málovics Éva and Kuba Péter and Nyíri Zoltán: Pénzügyi szervezetek kultúrája - vállalati esetpéldák. In: Szolgáltatások világa. pp. 399-418. (2009)

Málovics Éva and Mihály Nikolett: A tudásfogalom ellentmondásai a közgazdaságtan és a pszichológia határán. In: Tudásmenedzsment és tudásalapú gazdaságfejlesztés. pp. 123-138. (2005)

Málovics Éva and Málovics György: Attitudes towards training in multinational companies. In: The diversity of research at the Szeged Institute of Business Studies. pp. 175-186. (2011)

Málovics Éva and Vajda Beáta: Characteristic problems of family business : [abstract]. In: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. p. 400. (2012)

Málovics Éva and Vajda Beáta: A családi vállalkozások főbb problémái. In: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. pp. 378-393. (2012)

Málovics Éva and Veres Zoltán and Mihály Nikolett and Kuba Péter: Kompetenciák és kockázatérzet a szolgáltatásokban. In: Tudásmenedzsment és tudásalapú gazdaságfejlesztés. pp. 162-182. (2005)

Márkus Edina: Pályaorientációs alapok. In: Tréningek a tehetséggondozásban. pp. 87-111. (2013)

Márkus Edina: A nonprofit szektor társadalmi és gazdasági szerepeinek vizsgálata, különös tekintettel a foglalkoztatási funkcióra. In: Civil szervezetek humán erőforrása, (1). pp. 6-16. (2012)

Mátyás Judit: A nyelvtudás és interkulturális szemléletmód szerepe a magyarországi turizmus-szektorban. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (12) 1. pp. 127-140. (2020)

Mécs Imre: Innovációs törekvések a dél-alföldi régióban, 1984-1987. In: Művelődés és innováció : gyűjtemény a TIT Szegedi 16. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból, (16). pp. 211-215. (1987)

Méreiné Berki Boglárka: Az önellátó gazdálkodás korlátainak multidiszciplináris elemzése a rurális mélyszegénység esetében. In: TDK műhelytanulmányok : „első szárnypróbáltatások”, (15). pp. 97-120. (2015)

Méreiné Berki Boglárka and Málovics György and Juhász Judit: A hazai antiszegregációs tervek értékelése Amartya Sen képességszemlélete alapján. ISBN 978-963-306-505-1, (2016)

Méreiné Berki Boglárka and Málovics György and Juhász Judit and Bajmócy Zoltán and Vajgely Tamás and Gébert Judit: Tőketípusok megjelenése megyei jogú városok antiszegregációs terveiben Pierre Bourdieu tőkekoncepciója alapján. ISBN 978-963-306-418-4, (2015)

Mészáros Kornélia and Törőné-Dunay Anna and Illés B. Csaba: The factors of competitiveness of Hungarian beef cattle sector. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (6) 1. pp. 59-65. (2011)

Mészáros Klára: Versenyképesség Kínában. In: Hová vezet a selyemút? : konferenciakötet, (4). pp. 55-60. (2007)

Mód László and Simon András: Adatok a szeged-szatymazi szőlőhegyi gazdaközösségek működéséhez. In: "A Becsűletes Gazdaság egybe gyűlt..." : adatok a szeged-szatymazi szőlőhegyi gazdaközösségek működéséhez, (7). pp. 9-52. (2010)

Mód László and Simon András: Az Ádok hegyi, Gazdaság Kőnyve, Szegeden, 1879 évben, vette Szögi Josef öreg Gazda idejében. In: "A Becsűletes Gazdaság egybe gyűlt..." : adatok a szeged-szatymazi szőlőhegyi gazdaközösségek működéséhez, (7). pp. 53-132. (2010)

Mód László and Simon András: A Szatymaz Alpárhegyi Gazdaság Jegyzőkönyve az 1889. évtől kezdve. In: "A Becsűletes Gazdaság egybe gyűlt..." : adatok a szeged-szatymazi szőlőhegyi gazdaközösségek működéséhez, (7). pp. 133-213. (2010)

Móricz Dániel: Vállalati szolgáltatási nyugdíjprogramok hatása a részvények kockázatára : tőkeáttétel és kereszttulajdonlás. In: Pénzügyek és globalizáció, (4). pp. 299-310. (2005)

N

Nagy Frigyes: The relation of common and national agricultural policy. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (6) 1. pp. 12-17. (2011)

Nagy Gábor Dániel: Társadalmi tőke és vallás. In: Bölcsészműhely, 2008. pp. 129-138. (2009)

Nagy Sándor: Organizational strategic management responses and consequences during Covid-19 era. In: Review on agriculture and rural development, (10) 1-2. pp. 133-149. (2021)

Nagy Sándor: Reactions of supreme audit institutions to audit governmental responses to tackle th economic consequences of Covid-19 pandemic. In: International Conference on Science, Technology, Engineering and Economy. p. 139. (2022)

Nagy Valéria and Hajdu Vanda: A mesterséges intelligencia lehetséges hatása(i) a "munka világára". In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (16) 1-2. pp. 79-90. (2021)

Nagy Adrián and Tóth Szabolcs: A helyi közösségi közlekedés finanszírozási modelljei. In: Taylor : gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat, (11) 3. pp. 90-99. (2019)

Nagy Benedek: IPR protection strength and the market for knowledge. In: Regional competitiveness, innovation and environment. pp. 183-197. (2009)

Nagy Benedek: Tudásátadás az egyetemek és az ipar között. In: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. pp. 93-108. (2012)

Nagy Benedek: University-industry relations: a case study of the Oxford University : [abstract]. In: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. p. 401. (2012)

Nagy Benedek: A gyógyszeripar fejlődése az Európai Unió különböző országcsoportjaiban. In: Térségek növekedése és fejlődése : egészségipari és tudásalapú fejlesztési stratégiák. pp. 36-51. (2018)

Nagy Benedek: A magyar feldolgozóipar átalakulása 2008 és 2013 között : újraiparosodás vagy térbeli átrendeződés. In: Térségek versenyképessége, intelligens szakosodása és újraiparosodása. pp. 45-61. (2016)

Nagy Benedek: A szabadalmak közgazdaságtani vizsgálatáról. In: Kérdőjelek a régiók gazdasági fejlődésében, (7). pp. 91-106. (2008)

Nagy Judit and Jámbor Zsófia and Freund Anna: Digitalization in the food industry : opportunities and impedimental factors. In: The Challenges of Analyzing Social and Economic Processes in the 21st Century. pp. 10-18. (2020)

Nagy Orsolya Bernadett: A kötelező szakmai gyakorlat értékelése munkaadói szempontból. In: Taylor : gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat, (11) 3. pp. 100-113. (2019)

Nagy Orsolya Bernadett: A smart city koncepciójának fejlődése. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (15) 1-2. pp. 69-77. (2020)

Nagy Péter Artúr: Effects of the Global Financial Crisis on the V4 : Western Europe trade relations. In: Proceedings of the European Union’s Contention in the Reshaping Global Economy. pp. 108-134. (2020)

Nagy Sándor: Az innovációs startup ökoszisztémák gazdasági és társadalmi hatásai és fejlesztésük egyes aspektusai. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (15) 3-4. pp. 11-23. (2020)

Nagy Sándor: A közpénz változó szerepe és funkciói. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (10) 1. pp. 9-16. (2015)

Nagy Sándor and Gulyás László: A Komplex Adaptív Rendszerek elméletének szervezeti vonatkozásai és a számvevőszéki alkalmazhatóság lehetősége. In: "Sok van, mi csodálatos, de az embernél nincs semmi csodálatosabb" : tanulmányok a gazdálkodás-és szervezéstudományok köréből : 2009-2017, (17). pp. 133-168. (2018)

Nagy Sándor and Gulyás László: A munkaerőpiac új kihívása : az idősödő munkavállalók menedzselése. In: "Sok van, mi csodálatos, de az embernél nincs semmi csodálatosabb" : tanulmányok a gazdálkodás-és szervezéstudományok köréből : 2009-2017, (17). pp. 119-129. (2018)

Nagy Sándor and Tóth Árpád: Az Amazon innovációs gyakorlata a vállalati életgörbe és az értéklánc dimenzióiban, különös tekintettel a vállalati felvásárlásokra. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (14) 3. pp. 115-135. (2019)

Nagy Vivien Ágnes and Kozma Tímea and Gyenge Balázs: Hogyan készül? : tartályok, berendezések és rendszerek készítése a gyógyszer- és élelmiszeripar számára. In: Társadalmi és gazdasági folyamatok elemzésének kérdései a XXI. században. pp. 303-318. (2020)

Nagyné Halász Zsuzsanna and Gubán Miklós: Informatikai alkalmazások és IT-szakemberigény összefüggései a magyarországi vállalkozások körében. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (14) 2. pp. 163-180. (2019)

Nemes Nagy József: Mezoterek a társadalomban és a gazdaságban. In: Térségek versenyképessége, intelligens szakosodása és újraiparosodása. pp. 105-124. (2016)

Nemescsói András and Wermeser Zsolt: Kihívások előtt a gazdaságpolitika és az állampapírpiac. In: Pénzügypolitika az ezredfordulón, (2). pp. 74-95. (2003)

Niftiyev Ibrahim: A comparison of institutional quality in the South Caucasus : focus on Azerbaijan. In: Proceedings of the European Union’s Contention in the Reshaping Global Economy. pp. 146-175. (2022)

Nizioł Krystyna: The economic and legal consequences between choosing public debt or increase tax burden. In: Recent challenges of public administration : papers presented at the conference of 'Contemporary issues of public administration' on 26th April 2017 19. pp. 11-24. (2017)

Novotny Ádám: Tudásalapú Európa-elérhető? In: Tudásmenedzsment és tudásalapú gazdaságfejlesztés. pp. 34-49. (2005)

Nyers Rezső: Útkeresés-reformok. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 592-596. (2020)

Nyári Tamás: A sikondai gyógyfürdő az államosítás előtt és után. In: Közép-európai közlemények, (14) 1. pp. 63-79. (2021)

Nyéki Emőke: Önbizalom és visszajelzés. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (14) 2. pp. 181-192. (2019)

Nádas Nikoletta: Gondolatok a térségi versenyképesség és a felelősségteljes innováció lehetséges kapcsolatáról. In: Térségek növekedése és fejlődése : egészségipari és tudásalapú fejlesztési stratégiák. pp. 223-242. (2018)

Nádas Nikoletta and Lukovics Miklós and Udvari Beáta: Új generációs kutatónemzedék és a felelősségteljes innováció. In: Várakozások és gazdasági interakciók. pp. 283-296. (2017)

Németh Dávid: A kínai árfolyampolitika hatása a világgazdaságra. In: Hová vezet a selyemút? : konferenciakötet, (4). pp. 11-26. (2007)

Németh Gabriella: Az (automatizálható?) online általános szerződési feltételek jogfogyasztói szokásai. In: Gazdasági tendenciák és jogi kihívások a 21. században, (22). pp. 163-173. (2018)

Németh Petra and Kovács Zoltán: Szolgáltatások helyzete nemzetközi és hazai összehasonlításban : szolgáltatási térkép. In: Szolgáltatások világa. pp. 88-99. (2009)

Németh Péter: Fővárosi vs. vidéki vásárlók : vásárlási és üzletválasztási szokások generációs és nemek alapján történő vizsgálata a fővárosban és vidéken. In: Taylor : gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat, (11) 3. pp. 114-123. (2019)

O

Oltean Sándor: EU által Kínával szemben bevezetett kereskedelmi védintézkedések geoökonómiai jelentősége. In: Geopolitikai szemle, (2) 1. pp. 149-165. (2020)

Oláh Judit and Pakurár Miklós: Statistical overview of employment by economic activity and professional status in EU. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (6) 1. pp. 52-58. (2011)

Oláh Judit and Pauluk Júlia: A láncos tárolás helymegtakarításának vizsgálata. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (10) 1. pp. 27-33. (2015)

Oravecz Titanilla and Kovács Ildikó: Qualitative study of preferences and attitudes towards honey consumption in Hungary. In: Review of faculty of engineering : analecta technica Szegedinensia, (13) 2. pp. 52-58. (2019)

Oravecz Titanilla and Mucha László and Totth Gedeon and Illés Bálint Csaba: A hazai méztermelés helyzete és változása 2000 és 2017 között. In: Társadalmi és gazdasági folyamatok elemzésének kérdései a XXI. században. pp. 292-302. (2020)

Ozga Linda: Esettanulmány a CSAT Egyesületről. In: Civil szervezetek humán erőforrása, (1). pp. 84-89. (2012)

P

P. Kiss Gábor: Fiskális transzparencia - jelzőszámok nélkül? In: Pénzügypolitika az ezredfordulón, (2). pp. 96-109. (2003)

Paja Gábor: A kis- és középvállalkozásokra vonatkozó adózási szabályok változásai a vonatkozó jogszabályi környezet tükrében. In: Gazdasági tendenciák és jogi kihívások a 21. században 22. pp. 175-186. (2018)

Pakai Karolina: A Magyarországon élő menekültek integrációs esélyei a munka világában. In: Tanulmányok a társadalomról III. : a Szegedi Tudományegyetem JGYPK Alkalmazott Társadalomismereti és Kisebbségpolitikai Intézet valamint ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék tudományos diákköri munkái, (3). pp. 55-70. (2017)

Paksi Veronika and Tardos Katalin: Networks in science : women's research collaborations and the Old Boys' Club. In: Tudományos karrierek a 21. század elején. pp. 85-97. (2021)

Palánkai Tibor: A lisszaboni program stratégiai összefüggései. In: A lisszaboni folyamat és Magyarország, (6). pp. 13-32. (2007)

Panyor Ágota: A védett eredetű földrajzi jelzésű termékek jelentősége a vidékfejlesztésben. In: Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet 2006. évi tudományos évkönyve, (1). pp. 78-84. (2006)

Papanek Gábor: Effects of the regional networks in development of SMEs : [abstract]. In: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. p. 401. (2012)

Papanek Gábor: A regionális kapcsolatok jelentősége a KKV-k fejlődésében. In: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. pp. 195-206. (2012)

Papp Zsófia: Competitiveness of touristic destinations - how to measure : [abstract]. In: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. p. 402. (2012)

Papp Zsófia: A turisztikai desztinációk versenyképessége - hogyan mérjük? : modellek és módszerek áttekintése. In: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. pp. 225-238. (2012)

Papp-Váry Árpád Ferenc: Országok márkái, márkák országai : az országeredet-hatás elmélete és gyakorlata. In: A szociális identitás, az információ és a piac, (3). pp. 297-315. (2004)

Paraszt Márta and Papp János: Márkák, színek, illúziók. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (14) 2. pp. 193-204. (2019)

Patik Réka: "Analyse this" - cluster-mapping in Szeged and Csongrád county. In: Regional competitiveness, innovation and environment. pp. 54-71. (2009)

Patik Réka: A társadalom és a kultúra hatása a hálózatosodásra. In: A szociális identitás, az információ és a piac, (3). pp. 168-185. (2004)

Pelle Anita: Az Európai Unió versenyszabályozása a kutatás-fejlesztés és az innováció szolgálatában a csoportmentességi rendszereken keresztül. In: Tudásmenedzsment és tudásalapú gazdaságfejlesztés. pp. 63-73. (2005)

Pelle Anita: Emissziós kvóták, megújuló energiaforrások, környezetbarát közlekedés, természeti kincsek megóvása : Magyarország környezetvédelmi feladatai és lehetőségei a lisszaboni stratégia alapján. In: A lisszaboni folyamat és Magyarország, (6). pp. 233-243. (2007)

Pelle Anita: A szolgáltatások EU-beli áramlásának előmozdítása versenypolitikai eszközökkel. In: Szolgáltatások világa. pp. 74-87. (2009)

Pelle Anita and Somosi Sarolta: Szorgalmas jogalkotók vagy piaci kényszer? : avagy: miért nincs szüksége a pénzügyi szolgáltatások piacának Bolkestein-direktívára? In: A bankszektor és stakeholderei, (5). pp. 157-168. (2006)

Pelles Márton: A fiumei takarékpénztárak működése 1857-1918 között. In: Közép-európai közlemények, (14) 2. pp. 17-32. (2021)

Pete Nikoletta and Juhász Erika: Az Észak-Alföldi régió civil akkreditált felnőttképzési szervezeteinek humán erőforrás kapacitási vizsgálata. In: Civil szervezetek humán erőforrása, (1). pp. 41-81. (2012)

Petres Tibor and Tóth László: Piaci információk és a multikollinearitás. In: A szociális identitás, az információ és a piac, (3). pp. 382-392. (2004)

Pető Dalma: Measuring eating behaviour : a review of methodologies. In: Proceedings of the European Union’s Contention in the Reshaping Global Economy. pp. 28-40. (2020)

Pinkasz András: Útfüggőség és nemzetközi tudástranszferek a magyar közgazdaságtudományban. In: 1989 és a rendszerváltás: a társadalmi cselekvés lehetőségei : absztraktkötet. p. 129. (2019)

Pintér Magdolna and Deák Orsolya and Juhász Erika: Munka - család - karrier. In: Tréningek a tehetséggondozásban. pp. 112-145. (2013)

Pirger Tamás and Keresztes Gábor and Paár Dávid: Eltérő vélemények az innovatív szervezeti kultúráról. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (14) 2. pp. 205-213. (2019)

Polcsik Balázs and Győri Ferenc: Az olimpiarendezés turisztikai hatásai és a "Budapest 2024" pályázat támogatottsága egy kérdőíves felmérés tükrében. In: Fókuszban a sporttudomány és a testnevelés = Focus on sports science and physical education : sportszakmai tanulmány-, és szakcikk gyűjtemény = studies and abstracts from the area of sports sciences research, (4). pp. 46-58. (2017)

Polster Csilla: A területi tőke és a családi vállalkozások kapcsolatának vizsgálata. In: Társadalmi és gazdasági folyamatok elemzésének kérdései a XXI. században. pp. 125-131. (2020)

Potóczki Judit: A magyar lakosság pénzügyi kultúrájának szintje az öngondoskodás tükrében : nemzetközi és hazai kutatási eredmények. In: Várakozások és gazdasági interakciók. pp. 157-170. (2017)

Prikkel Petra: Kriptoadó, avagy a XXI. század bányaadója. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : publicationes discipulorum iurisprudentiae, (2). pp. 349-378. (2019)

Prónay Szabolcs and Hetesi Erzsébet and Veres Zoltán: Status based consumption in Hungary. In: The diversity of research at the Szeged Institute of Business Studies. pp. 43-57. (2011)

Prónay Szabolcs and Málovics György: Lokalitás és fenntartható fogyasztás. In: Kérdőjelek a régiók gazdasági fejlődésében, (7). pp. 184-203. (2008)

Pukli Péter: A gazdaságstatisztika regionális mutatószámai. In: Versenyképesség - regionális versenyképesség. pp. 235-244. (2000)

Pukli Péter: A közszolgáltatások kutatásának információs háttere. In: A közszolgáltatások marketingje és menedzsmentje, (1). pp. 24-32. (2002)

Pál Ágnes and Győri Ferenc: Magyarország ipari térszerkezetének jelenkori változása. In: Acta climatologica, (50/B). pp. 95-104. (2016)

Pálinkó Éva: Attitudes of PhD holders towards the business sector in Hungary. In: Tudományos karrierek a 21. század elején. pp. 221-230. (2021)

Pálinkó Éva and Rusvai Mónika: Az egyetemi-vállalati együttműködések helye és szerepe a kutatói életpályán. In: Tudományos karrierek a 21. század elején. pp. 231-251. (2021)

Pálosi Németh Balázs: Tőkepiacok és globalizáció a múlt tükrében. In: Pénzügyek és globalizáció, (4). pp. 311-324. (2005)

Pászka Imre: Az "ázsiaiság" öröksége. In: Hová vezet a selyemút? : konferenciakötet, (4). pp. 103-115. (2007)

R

Rafael Bence: Étrend-kiegészítők színének, ízének és formájának hatása fiatal vásárlókra. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (14) 3. pp. 67-72. (2019)

Rafai Krisztina Fanni: A 2008-as pénzügyi-gazdasági válság izlandi kezelésének tanulságai. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : publicationes discipulorum iurisprudentiae, (2). pp. 379-408. (2019)

Rahman Ferdous: International frameworks on business and human rights : a study on insurance companies. In: Jog-erkölcs-kultúra : értékdilemmák és identitások a jogrendszerekben, (10). pp. 113-121. (2020)

Rechnitzer János: Regions in the last 20 years of regional policy : [abstract]. In: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. p. 402. (2012)

Rechnitzer János: A regionális fejlődés erőforrásainak átrendeződése, új súlypont : a tudás. In: Kérdőjelek a régiók gazdasági fejlődésében, (7). pp. 13-25. (2008)

Rechnitzer János: A régiók az elmúlt 20 év területi politikájában. In: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. pp. 175-194. (2012)

Rechnitzer János and Kecskés Petra and Reisinger Adrienn: A Győri Modell - az egyetem, az ipar és a város együttműködési dimenziói. In: Térségek versenyképessége, intelligens szakosodása és újraiparosodása. pp. 225-239. (2016)

Rekettye Gábor: New pricing models in the era of industry 4.0. In: The Challenges of Analyzing Social and Economic Processes in the 21st Century. pp. 242-253. (2020)

Rekettye Gábor: The increasing importance of pricing. In: The diversity of research at the Szeged Institute of Business Studies. pp. 13-22. (2011)

Rekettye Gábor and Orosdy Béla: A fogyasztói elégedettség mérésének továbbfejlesztése a hazai villamosenergia-szolgáltatóknál. In: A közszolgáltatások marketingje és menedzsmentje, (1). pp. 195-204. (2002)

Rekettye Gábor and Szűcs Krisztián: A szolgáltatásminőség mérése - hallgatói elégedettség a Pécsi Tudományegyetemen. In: A közszolgáltatások marketingje és menedzsmentje, (1). pp. 152-167. (2002)

Repisky Máté: Vállalkozói személyiségjegyek és a vállalkozók megítélése három csoport szemszögéből. In: TDK műhelytanulmányok : „első szárnypróbáltatások”, (15). pp. 66-84. (2015)

Repisky Máté and Málovics Éva and Farkas Gergely: Successes and failures in Hungarian family businesses. In: The Challenges of Analyzing Social and Economic Processes in the 21st Century. pp. 149-164. (2020)

Rittgasszer Imola: Tentorial relation of competitiveness and creativity : [abstract]. In: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. p. 403. (2012)

Rittgasszer Imola and Lukovics Miklós: A versenyképesség és a kreativitás területi szintű kapcsolatrendszere. In: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. pp. 207-224. (2012)

Rácz Szilárd: Gazdaság és városhierarchia Délkelet-Európában. In: Magyarok a Kárpát-medencében 2., (16). pp. 297-312. (2017)

Rádóczi Zsolt: Válság : biztos mindenkinek átok? : a magyar elektronikai vállalatok komplex elemzése a válság tükrében. In: TDK műhelytanulmányok : „első szárnypróbáltatások”, (16). pp. 112-128. (2014)

Rádóczy Klaudia: Passzív és aktív befektetési formák : a Carhart-modell alkalmazhatósága öngondoskodás esetén. In: Várakozások és gazdasági interakciók. pp. 141-156. (2017)

Rákóczy Zsuzsanna: Gazdasági- és egyéb szervezetek konfliktusainak és rendezési lehetőségeinek összevetése = Comparison of conflicts and settlement possibilities of economic and other organizations. In: Belvedere Meridionale, (33) 1. pp. 89-118. (2021)

Rédei Mária: To stay in competition - a case of an SME : [abstract]. In: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. p. 403. (2012)

Rédei Mária: Versenyben maradni - egy KKV esete. In: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. pp. 251-262. (2012)

Révész Balázs: Kapcsolati marketing a pénzügyi szolgáltatások piacán. In: A bankszektor és stakeholderei, (5). pp. 188-205. (2006)

Révész Balázs: Kapcsolatorientáció a szolgáltatásmarketingben. In: Szolgáltatások világa. pp. 362-383. (2009)

Révész Balázs: Marketingkommunikáció a közüzemi szolgáltatóknál. In: A közszolgáltatások marketingje és menedzsmentje, (1). pp. 219-231. (2002)

Révész Balázs and Hetesi Erzsébet: A személyes kapcsolatok és az infokommunikációs technológia szerepe az üzleti piacokon. In: Várakozások és gazdasági interakciók. pp. 199-213. (2017)

S

Sah Genesis Gyasi: Impact of working capital management on the profitability of smes through cash operation cycles in Kumasi. In: The Challenges of Analyzing Social and Economic Processes in the 21st Century. pp. 112-128. (2020)

Salasan Cosmin and Moisa Sebastian and Bălan Ioana and Dumitrescu Carmen: Romania's food and related consumption patterns along its pre-accession and integration to EU. In: Wellmann International Scientific Conference. pp. 17-18. (2018)

Sasné Grósz Annamária: Magyar fogyasztók a Felvidéken. In: Magyarok a Kárpát-medencében 2., (16). pp. 355-368. (2017)

Savanya Péter: The importance of social capital in economy, and its role in the social construction of innovations : abstract. In: Innováció : a vállalati stratégiától a társadalmi stratégiáig. p. 289. (2013)

Savanya Péter: A társadalmi tőke jelentősége a gazdaságban, szerepe az innovációk társadalmi megformálásában. In: Innováció : a vállalati stratégiától a társadalmi stratégiáig. pp. 140-159. (2013)

Schulz Gábor: A biotechnológia klaszteresedésének lehetőségei Szegeden. In: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. pp. 132-148. (2012)

Schulz Gábor: The opportunities of biotechnology cluster in Szeged : [abstract]. In: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. p. 404. (2012)

Sebestyén Géza: A CAPM gyakorlati kérdései a hazai tőkepiacra megválaszolva. In: Pénzügyek és globalizáció, (4). pp. 325-336. (2005)

Sedighi Somayeh and Szanyi Miklós: Good governance: does it improve manufacturing export in resource-rich countries? In: The Challenges of Analyzing Social and Economic Processes in the 21st Century. pp. 140-147. (2020)

Seres Márta Dóra: Vásárlói szokások vizsgálata a hódmezővásárhelyi Interspar áruházban. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (10) 1. pp. 41-50. (2015)

Shakenova Ainur: Comparative analysis of the innovation system of Kazakhstan : applying the European innovation scoreboard. In: Proceedings of the European Union’s Contention in the Reshaping Global Economy. pp. 173-201. (2020)

Sicoe-Murg Oana Maria and Mateoc Teodor and Cristina Constantinescu Simona and Dumitrescu Carmen and Vass Hunor: Accomodation to a "new normality" - risk or benefit? In: Review on agriculture and rural development, (10) 1-2. pp. 156-161. (2021)

Siket Judit: Legal protection rules of new administrative procedure. In: Recent challenges of public administration : papers presented at the conference of 'Contemporary issues of public administration' on 26th April 2017 19. pp. 33-44. (2017)

Simon András: Gazdaságpolitikák haszna és költségei. In: Pénzügypolitika az ezredfordulón, (2). pp. 125-140. (2003)

Simon Gábor: Új védőháló a fogyasztóknak : nemzetközi fogyasztóvédelem a mutatószámok tükrében. In: Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet 2006. évi tudományos évkönyve, (1). pp. 85-94. (2006)

Simonyi Péter and Zsótér Brigitta: A fenntartható fejlődés, a fenntarthatóság értelmezési kérdései a megvalósítás érdekében. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (15) 1-2. pp. 55-67. (2020)

Smahó Melinda: Szabadalmi bejelentések regionális különbségei. In: Tudásmenedzsment és tudásalapú gazdaságfejlesztés. pp. 254-265. (2005)

Somkereki Andreea-Eva and Petrișor Ioan: Historical landmarks of the management of major urban logistics projects in Imperial Timisoara. In: Review of faculty of engineering : analecta technica Szegedinensia, (14) 1. pp. 1-8. (2020)

Somosi Sarolta: Az egységes belső piac alakulása magyar nézőpontból. In: A lisszaboni folyamat és Magyarország, (6). pp. 118-133. (2007)

Somosi Sarolta: Szolgáltatáspiac és liberalizáció az Európai Unióban : ki jár(hat) jól? In: Szolgáltatások világa. pp. 53-73. (2009)

Somosi Sarolta: The effect of energy market liberalization on EU competition. In: Studies in international economics and finance. pp. 137-156. (2011)

Somosi Sarolta: A termékek új generációja : a szellemi tulajdon nemzetközi kereskedelme és annak néhány gazdasági vetülete. In: Tudásmenedzsment és tudásalapú gazdaságfejlesztés. pp. 185-192. (2005)

Somoskövi Csilla: Humán erőforrás helyzet a pszichiátrián. In: Taylor : gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat, (12) 1. pp. 96-108. (2020)

Strihó Krisztina: Elektronikus kereskedelem kontra fogyasztóvédelem. In: Szolgáltatások világa. pp. 127-141. (2009)

Szabad Alex and Trenyik Eszter and Szabó P. Balázs: Fehérje komplettált gabonatartalmú szeletek kifejlesztése és piaci helyzete. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (16) 1-2. pp. 43-55. (2021)

Szabados György Norbert and Bácsné Bába Éva and Fenyves Veronika and Bács Zoltán and Helmeczi András and Balogh Renátó and Dajnoki Krisztina: Civil szervezetek beszámolási kötelezettsége, változások és tények. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (15) 1-2. pp. 135-147. (2020)

Szabó Máté: "Chicagónak indult, Barcs lett belőle..." : Barcs gazdasági fejlődése a dualizmus korszakában. In: Közép-európai közlemények, (14) 2. pp. 33-55. (2021)

Szabó Zoltán Tamás and Forgó Gábor and Alpek B. Levente: A COVID-19 járvány nyomán formálódó szemléletváltás elemeinek megjelenése a 2020. évi uniós válságkezelés, valamint a 2020-ban közzétett új uniós iparstratégia dokumentumaiban. In: Geopolitikai szemle, (3) 1-2. pp. 27-53. (2021)

Szabó Barbara Éva: Esettanulmány a Fehér Bot Alapítványról. In: Civil szervezetek humán erőforrása, (1). pp. 99-103. (2012)

Szabó Ferenc: A magyarországi környezetvédelmi reformok a lisszaboni stratégia tükrében. In: A lisszaboni folyamat és Magyarország, (6). pp. 244-256. (2007)

Szabó P. Balázs and Zakupszki Zita Boglárka: Sütőipar fejlesztési irányai napjainkban. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (14) 3. pp. 73-80. (2019)

Szabó Pál and Szilágyi Ferenc and Gera Anna: Élelmiszer kiskereskedelmi láncok és helyi termékek kapcsolatának lehetőségei a posztszocialista térségben. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (11) 2. pp. 87-98. (2019)

Szabó Pál and Tóth Balázs István: Új fogalmak térnyerése a hazai területi kutatásokban és területpolitikában. In: Térségek versenyképessége, intelligens szakosodása és újraiparosodása. pp. 125-142. (2016)

Szabó Tamás: Socio-demographic trends and their macroeconomic context affecting the public sector. In: The Challenges of Analyzing Social and Economic Processes in the 21st Century. pp. 194-209. (2020)

Szabó-Szentgróti Gábor and Gelencsér Martin: Munkaerő-megtartási stratégiák és kihívások élelmiszerfeldolgozóipari példán keresztül. In: Taylor : gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat, (12) 1. pp. 123-139. (2020)

Szabó-Szentgróti Gábor and Végvári Bence: Munkavállalói attitűdök és az ipar 4.0. In: Taylor : gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat, (12) 1. pp. 109-122. (2020)

Szakálné Kanó Izabella: Gazdasági tevékenységek térbeli eloszlásának vizsgálata. ISBN 978-963-315-337-6, (2017)

Szakálné Kanó Izabella: Regressziószámítás alkalmazása kistérségi adatokon. In: Kérdőjelek a régiók gazdasági fejlődésében, (7). pp. 264-287. (2008)

Szakálné Kanó Izabella: Spatiality of knowledge-intensive sectors: innovation and concentration : [abstract]. In: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. p. 404. (2012)

Szakálné Kanó Izabella: Tudásintenzív ágazatok térbelisége: innováció és koncentráció. In: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. pp. 109-131. (2012)

Szakálné Kanó Izabella: An analysis of the spatial distribution of knowledge intensive services in Hungary. In: Regional competitiveness, innovation and environment. pp. 122-141. (2009)

Szakálné Kanó Izabella: A tudás-intenzív szolgáltatások térbeli eloszlásának vizsgálata Magyarországon. In: Szolgáltatások világa. pp. 201-222. (2009)

Szakálné Kanó Izabella and Kazemi-Sánta Éva and Lengyel Imre: A felsőfokú végzettségűek területi eloszlásának alakulása Magyarországon. In: Térségek növekedése és fejlődése : egészségipari és tudásalapú fejlesztési stratégiák. pp. 174-196. (2018)

Szakály Zsuzsa: Constitutional complaints against the administrative and labour courts' decisions from 2012. In: Recent challenges of public administration : papers presented at the conference of 'Contemporary issues of public administration' on 26th April 2017 19. pp. 45-59. (2017)

Szalai Levente: Magyar-német gazdasági kapcsolatok a rendszerváltástól napjainkig. In: Közép-európai közlemények, (13) 3. pp. 263-282. (2020)

Szalai Levente: A német munkaerőpiaci szabályozás változásainak hatása a magyar humánerőforrás elvándorlásra 1990-től napjainkig. In: Közép-európai közlemények, (13) 4. pp. 155-170. (2020)

Szalma Borbála: Mérnöki visszafejtés, mint az innováció hajtóereje?!

Szalma Ivett: Changing opinion in the deliberation groups about state role in the labour market. In: Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. pp. 87-102. (2009)

Szederkényi Kornélia: Globális (világ)imanap lokális hatásai. In: Magyarok a Kárpát-medencében 2., (16). pp. 339-354. (2017)

Szekeresné Köteles Rita: Way to sustainable development : sustainable society. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (6) 1. pp. 229-234. (2011)

Szerb László and Hornyák Miklós: A magyar kisvállalatok versenyképességének vizsgálata regionális összehasonlításban. In: Térségek versenyképessége, intelligens szakosodása és újraiparosodása. pp. 307-325. (2016)

Sziebig Orsolya Johanna: A veszélyeztetett fajok kereskedelmi szabályozásának szintjei az Európai Unió tagállamaiban. In: A modern állam 21. századi közjogi kihívásai 18. pp. 62-67. (2017)

Szigeti Fruzsina and Fényes Hajnalka: Nemek szerinti különbségek a PhD-fokozattal rendelkezők demográfiai és szocioökonómiai hátterében és szakmai életútjában egy másodelemzés tükrében. In: Tudományos karrierek a 21. század elején. pp. 23-36. (2021)

Szilágyi Roland and Molnár László and Lengyel Levente and Fodor Kitti and Tóthné Kiss Anett: Munkaerő-piaci kompetencia-igény prognózis. In: Társadalmi és gazdasági folyamatok elemzésének kérdései a XXI. században. pp. 61-79. (2020)

Szondi Réka and Gergely Éva: A teljesítményértékelés és visszajelzések összefüggései a karriersikerrel. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (16) 1-2. pp. 91-101. (2021)

Szoó Ilona: Esettanulmány a Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezetéről. In: Civil szervezetek humán erőforrása, (1). pp. 104-108. (2012)

Szpisják Nóra and Udvari Beáta: Megoldhatja-e a segélyezés a gyógyszerhez jutást a fejlődő országokban? In: Várakozások és gazdasági interakciók. pp. 297-311. (2017)

Szóka Károly: Developing new business models from a controller perspective. In: Proceedings of the European Union’s Contention in the Reshaping Global Economy. pp. 248-256. (2022)

Szónokyné Ancsin Gabriella: A külföldi működő tőke hatása a 20. század végén a Dél-Alföld gazdaságára, különös tekintettel a határ menti területekre. In: Térségek versenyképessége, intelligens szakosodása és újraiparosodása. pp. 290-303. (2016)

Szónokyné Ancsin Gabriella: A külföldi vállalkozások régióépítő szerepe az elmúlt 25 évben a Dél-Alföldön. In: Magyarok a Kárpát-medencében 2., (16). pp. 187-199. (2017)

Szőke Ágnes and Végh Marcell Zoltán: Románia recessziója - zuhanórepülés? = Romanian recession - nosdive? In: Válság és válságkezelés az Európai Unió kohéziós országaiban, (13). pp. 134-141. (2012)

Szűcs Krisztián: Competitiveness of small enterprises in the online space among the Hungarian companies. In: Review of faculty of engineering : analecta technica Szegedinensia, (13) 2. pp. 21-27. (2019)

Szűcs Enikő and Székedi Levente: Okleveles szociális munkások munkaerőpiaci integrációja és az erre ható tényezők : a Nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem esete. In: Magyarok a Kárpát-medencében 2., (16). pp. 455-470. (2017)

Szűcs Petra and Lukovics Miklós and Kézy Béla: Régi-új irányok a városfejlesztésben : a sétálható városok nyújtotta gazdaságfejlesztési lehetőségek. In: Várakozások és gazdasági interakciók. pp. 225-238. (2017)

Szűcs Róbert Sándor and Szakály Zoltán: Fogyasztói tudatosság az étrend-kiegészítők piacán. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (15) 3-4. pp. 107-116. (2020)

Szűcsné Markovics Klára: Kinek a feladata (lenne) a társadalmi innováció erősítése : egy hazai vállalkozások körében készített kérdőíves felmérés tapasztalatai alapján. In: Társadalmi és gazdasági folyamatok elemzésének kérdései a XXI. században. pp. 132-151. (2020)

Sádt Nóra: A startup-bölcső, avagy a startupok kialakulása az Amerikai Egyesült Államokban. In: Jog és kultúra, (9). pp. 145-156. (2018)

Sádt Nóra: PPP contracts in Hungary. In: Recent challenges of public administration 2 : papers presented at the conference of '2nd Contemporary issues of public administration' on 20th September 2017 20. pp. 50-64. (2018)

Sánta Ádám Kálmán: A vidékfejlesztés és a turizmus kapcsolatának relevanciája. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (15) 1-2. pp. 91-109. (2020)

Sávai Marianna: A független fiskális intézmények a fenntarthatóság érdekében. In: Várakozások és gazdasági interakciók. pp. 69-80. (2017)

Sávai Marianna: A visegrádi országok jelenlegi fiskális keretrendszere. In: Társadalmi és gazdasági folyamatok elemzésének kérdései a XXI. században. pp. 46-60. (2020)

T

Takács István: A magyar külkereskedelem fejlődésének irányai : a kereskedelem alakulása az EU új-generációs szabadkereskedelmi partnereivel. In: Geopolitikai szemle, (2) 2. pp. 117-135. (2020)

Takács Albert: Preface. In: Recent challenges of public administration : papers presented at the conference of 'Contemporary issues of public administration' on 26th April 2017 19. pp. 7-8. (2017)

Takács Albert: Preface. In: Recent challenges of public administration 2 : papers presented at the conference of '2nd Contemporary issues of public administration' on 20th September 2017, (20). pp. 7-8. (2018)

Tamasits Dóra: Motivations of brand avoidance. In: The Challenges of Analyzing Social and Economic Processes in the 21st Century. pp. 265-276. (2020)

Tandi Laura: Skills demand, digital skills and skill formation in the European Union in the digital era. In: Proceedings of the European Union’s Contention in the Reshaping Global Economy. pp. 36-54. (2022)

Tanvir Alam Shahi Md.: Auctions as a measure in meeting renewable energy targets : selected cases from developing countries. In: Proceedings of the European Union’s Contention in the Reshaping Global Economy. pp. 85-104. (2022)

Tardos Katalin: Rendszerváltás a vállalati szférában : új társadalmi szerepek? In: Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. p. 176. (2009)

Tardos Katalin and Paksi Veronika: Diversity management and gender equality outcomes in research, development and innovation organisations : lessons for practitioners. In: Tudományos karrierek a 21. század elején. pp. 252-276. (2021)

Tardos Katalin and Paksi Veronika: Tudományos karrierutak kutatói értékelése : női és férfiperspektívák. In: Tudományos karrierek a 21. század elején. pp. 37-61. (2021)

Tardos Katalin and Paksi Veronika: What do equality plans reveal about workplace equality and diversity in higher education and research performing organisations? : a content analysis approach. In: Tudományos karrierek a 21. század elején. pp. 277-292. (2021)

Tatár Emese: Az államháztartás működési és független pénzügyi ellenőrzésének rendszere valamint a függetlenség fogalmának értelmezési lehetőségei a könyvvizsgálatban. In: Társadalmi és gazdasági folyamatok elemzésének kérdései a XXI. században. pp. 80-94. (2020)

Tersztyánszky Tibor: A szolgáltatás színvonal monitoring rendszere a villamos energia fogyasztók érdekében. In: A közszolgáltatások marketingje és menedzsmentje, (1). pp. 185-194. (2002)

Thalmeiner Gergő and Gáspár Sándor: Célköltségszámítás alkalmazása egy mezőgazdasági szervezet controlling rendszerében. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (16) 1-2. pp. 161-173. (2021)

Toader Cosmina-Simona and Zajdel Małgorzata and Michalcewicz-Kaniowska Małgorzata and Fehér Andrea Ana: Business success in perception of Polish and Romanian farmers. In: Review on agriculture and rural development, (10) 1-2. pp. 150-155. (2021)

Totth Gedeon and Kovács Ildikó and Mezőné Oravecz Titanilla Éva and Mucha László: A védjegyek szerepe, és fogyasztói megítélése. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (14) 2. pp. 215-236. (2019)

Trung Bui Thanh: Measuring monetary policy in emerging economies : the role of monetary condition index. In: Proceedings of the European Union’s Contention in the Reshaping Global Economy. pp. 80-93. (2020)

Tráser Ferenc: Az EU csatlakozás utáni gazdasági és logisztikai változások várható hatása Szeged és vonzáskörzetére. In: A közszolgáltatások marketingje és menedzsmentje, (1). pp. 122-140. (2002)

Turzai-Horányi Beatrix: Az autó-márkakereskedések jelenlegi helyzete Magyarországon. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (14) 2. pp. 237-249. (2019)

Tóth Aliz: Esettanulmány a Forrás Lelki Segítők Egyesületéről. In: Civil szervezetek humán erőforrása, (1). pp. 94-98. (2012)

Tóth Arnold and Kálmán Botond: A felsőoktatás szerepe a visegrádi országok versenyképességében. In: Taylor : gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat, (11) 3. pp. 124-135. (2019)

Tóth Mónika: Is their consumption sustainable? : an inquiry into the consumption habits of citizens and university students of Szeged. In: Regional competitiveness, innovation and environment. pp. 237-254. (2009)

Tóth I. János: Carrying capacity and growth : [abstract]. In: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. p. 405. (2012)

Tóth I. János: Eltartóképesség és növekedés. In: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. pp. 283-302. (2012)

Tóth-Pajor Ákos and Farkas Richárd: A vállalati növekedési lehetőségek területi különbségeinek modellezése. In: Térségek versenyképessége, intelligens szakosodása és újraiparosodása. pp. 353-369. (2016)

Török László: A COVID-19 járvány várható hatásai Olaszország államadósságának közép- és hosszú távú finanszírozására. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (16) 1-2. pp. 175-185. (2021)

Török Ádám and Csuka Gyöngyi and Veres Anita: Az iparpolitika "újjászületése" az Európai Unió tagországaiban. In: Térségek versenyképessége, intelligens szakosodása és újraiparosodása. pp. 33-44. (2016)

U

Udvari Beáta: Az Európai Unió nemzetközi fejlesztéspolitikája : a kereskedelempolitikai eszközök eredményessége. ISBN 978-963-315-149-5, (2013)

Udvari Beáta: The TRIPS Agreement and access to medicines : who are the main losers? In: Studies in international economics and finance. pp. 157-179. (2011)

Udvari Beáta: A kelta tigris bukása - okok és következmények = Fall of the Celtic Tiger - reasons and consequences. In: Válság és válságkezelés az Európai Unió kohéziós országaiban, (13). pp. 9-24. (2012)

Uhrin Ákos: Minden igyekezet hiába? : gyógyszerhez jutás Fekete-Afrikában. In: TDK műhelytanulmányok : „első szárnypróbáltatások”, (16). pp. 194-212. (2014)

Uhrin Ákos and Schuszter Tamás: Egy érdek két irányból, vagy egy irányból két érdek? : az USA segélyezési politikája. In: TDK műhelytanulmányok : „első szárnypróbáltatások”, (16). pp. 161-193. (2014)

V

Vajda Beáta: Compliance and health behaviour in medical services. In: The diversity of research at the Szeged Institute of Business Studies. pp. 131-141. (2011)

Vajda Beáta and Horváth Sarolta and Málovics Éva: Joint decision making as innovation in doctor-patient communication : [abstract]. In: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. p. 405. (2012)

Vajda Beáta and Horváth Sarolta and Málovics Éva: Közös döntéshozatal, mint innováció az orvos-beteg kommunikációban. In: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. pp. 336-353. (2012)

Valuch Tibor: Területi egyenlőtlenségek Magyarországon a rendszerváltás után, különös tekintettel az egykori ipari településekre. In: 1989 és a rendszerváltás: a társadalmi cselekvés lehetőségei : absztraktkötet. pp. 228-229. (2019)

Varga Attila and Jánosi Péter: Impact assessment of regional innovation policies by the GMR-Europe model : [abstract]. In: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. p. 406. (2012)

Varga Attila and Járosi Péter: Regionális innováció-politikák hatáselemzése a GMR-Európa modell segítségével. In: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. pp. 33-51. (2012)

Varga Attila and Parag Andrea: Egyetemi tudástranszfer és a nemzetközi kutatási hálózatok szerkezete. In: Kérdőjelek a régiók gazdasági fejlődésében, (7). pp. 207-234. (2008)

Varga Bence: Várakozások és interakciók hatása a hazai pénzügyi felügyelés kialakulására. In: Várakozások és gazdasági interakciók. pp. 49-56. (2017)

Varga János Zoltán: A Niche Construction Theory (NCT) közgazdaságtani alkalmazásának lehetőségei. In: Várakozások és gazdasági interakciók. pp. 57-68. (2017)

Varga Ákos: Esettanulmány a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezetéről. In: Civil szervezetek humán erőforrása, (1). pp. 109-114. (2012)

Vas Zsófia: Iparági innovációs rendszerek: fókuszban a tudás. In: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. pp. 74-92. (2012)

Vas Zsófia: Regionális tudásbázis a dél-alföldi tudásintenzív iparágak tükrében. In: Innovációs rendszerek : szereplők, kapcsolatok és intézmények. pp. 124-141. (2013)

Vas Zsófia: Role of proximity in regional clusters : evidence from the software industry. In: Regional competitiveness, innovation and environment. pp. 162-182. (2009)

Vas Zsófia: Sectoral systems of innovation: knowledge in focus : [abstract]. In: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. p. 406. (2012)

Vass Csaba: Kína, mikroglobalizáció, társadalmi béke. In: Hová vezet a selyemút? : konferenciakötet, (4). pp. 35-54. (2007)

Vavró István: A versenyképesség megítélése igazságügyi statisztikai adatok alapján. In: Versenyképesség - regionális versenyképesség. pp. 251-264. (2000)

Vedres Balázs: Átpolitizált üzleti kapcsolathálók Magyarországon, 1987-2001. In: Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. p. 180. (2009)

Veres Zoltán: Marketingkutatási eredmények a fogyasztásszociológiában. In: A szociális identitás, az információ és a piac, (3). pp. 282-296. (2004)

Veres Zoltán and Andics Jenő and Hetesi Erzsébet and Prónay Szabolcs and Kovács Péter and Hlédik Erika and Vajda Beáta: Regional peculiarities in consumers' leisure-time activities, consumer- and brand-preferences : [abstract]. In: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. p. 407. (2012)

Veres Zoltán and Andics Jenő and Hetesi Erzsébet and Prónay Szabolcs and Kovács Péter and Hlédik Erika and Vajda Beáta: Regionális sajátosságok a fogyasztók szabadidős aktivitásában, vásárlási és márkapreferenciáiban. In: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. pp. 354-377. (2012)

Veres Zoltán and Buzás Norbert: Bilaterális kockázatok menedzselése a technológia transzferben. In: Tudásmenedzsment és tudásalapú gazdaságfejlesztés. pp. 193-215. (2005)

Vida Adrienn: Possibilities of qualitative risk analysis. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (6) 1. pp. 292-296. (2011)

Vida György: A vidéki agglomerációk, agglomerálódó térségek és nagyvárosi településegyüttesek versenyképességének sajátosságai. In: Térségek versenyképessége, intelligens szakosodása és újraiparosodása. pp. 204-222. (2016)

Vilmányi Márton: Szervezeti tanulás, hálózati kompetencia, bizalom. In: A szociális identitás, az információ és a piac, (3). pp. 186-200. (2004)

Vilmányi Márton: A felsőoktatási menedzsment kihívásai az ezredfordulón. In: A közszolgáltatások marketingje és menedzsmentje, (1). pp. 168-181. (2002)

Vilmányi Márton: A regionális üzleti hálózatok főbb kérdései. In: Versenyképesség - regionális versenyképesség. pp. 187-202. (2000)

Vilmányi Márton: The relationship performance in the field of university-industrial R&D cooperation. In: The diversity of research at the Szeged Institute of Business Studies. pp. 75-95. (2011)

Vilmányi Márton and Kovács Péter: Egyetemi-ipari együttműködések teljesítménye és lehetséges vizsgálati módszere. In: Kérdőjelek a régiók gazdasági fejlődésében, (7). pp. 62-90. (2008)

Vilmányi Márton and Tarjányi Margit: Stratégiai alkalmazkodás B2B kontextusban. In: Várakozások és gazdasági interakciók. pp. 185-197. (2017)

Vincze Dalma: Z generáció és a mobiltelefon. In: TDK műhelytanulmányok : „első szárnypróbáltatások”, (15). pp. 85-96. (2015)

Vincze János: Infláció és árfolyamok, avagy infláció és árfolyampolitika? In: Pénzügypolitika az ezredfordulón, (2). pp. 110-124. (2003)

Vincze-Lendvai Edina and Gulyás László: A spin-off cégek szerepe Szeged város gazdasági életében. In: "Sok van, mi csodálatos, de az embernél nincs semmi csodálatosabb" : tanulmányok a gazdálkodás-és szervezéstudományok köréből : 2009-2017, (17). pp. 181-188. (2018)

Viskolcz Béla: Innováció az egyetemtől a magánszféra felé : buktatók és hiányzó készségek. In: Acta Conventus de Iure Civili, (13). pp. 143-151. (2011)

Vissi Mária: Bankkapcsolatok egy növekvő magyar vállalatcsoport példáján. In: A bankszektor és stakeholderei, (5). pp. 183-187. (2006)

Voszka Éva: Európai versenyszabályozás - átmeneti vagy tartós változások? : az elvek és a gyakorlat módosulásai a válság éveiben = Competition policy in Europe - temporary or long lasting changes? : changes of principles and practice of competition regulation during the crisis. In: Válság: mérföldkő az európai integrációban?, (12). pp. 147-177. (2012)

Vusal Ahmadov: Does remittance spur economic growth? : evidence from postsocialist Armenia and Georgia. In: Proceedings of the European Union’s Contention in the Reshaping Global Economy. pp. 176-188. (2022)

Vágner Viktor: A review of the Balanced Scorecard method through comparing the relevant literature of selected European countries. In: Proceedings of the European Union’s Contention in the Reshaping Global Economy. pp. 224-235. (2022)

Vámos Tibor: Hol gyenge a nagy rendszerek elmélete? : modell és valóság. In: A szociális identitás, az információ és a piac, (3). pp. 28-42. (2004)

Ván Hajnalka: A környezeti számvitel regionális vonatkozásai. In: Kérdőjelek a régiók gazdasági fejlődésében, (7). pp. 288-298. (2008)

Ván Hajnalka: The relationship between international accounting standards and environmental accounting. In: Studies in international economics and finance. pp. 181-190. (2011)

Várkonyi László: Technológia menedzsment módszerek szerepe az innovációpolitikában. In: Tudásmenedzsment és tudásalapú gazdaságfejlesztés. pp. 50-62. (2005)

Várnagy József: A GDP területi szerkezete Spanyolországban 1995-2000. In: 40 éves a Szegedi Tudományegyetem Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszéke. pp. 217-224. (2004)

Véber Miklós: Részvényárfolyam-modellezés alfa-stabilis Levy-folyamatok segítségével. In: Pénzügyek és globalizáció, (4). pp. 337-348. (2005)

Végh Marcell Zoltán: Crisis management with innovative methods : the example of Central-European EU member states : abstract. In: Innováció : a vállalati stratégiától a társadalmi stratégiáig. p. 286. (2013)

Végh Marcell Zoltán: Csehország - a külföldi befektetők országa = Czech Republic - the country of the foreigner investors. In: Válság és válságkezelés az Európai Unió kohéziós országaiban, (13). pp. 89-97. (2012)

Végh Marcell Zoltán: Szlovákia - a legjobb felzárkózó a válságban = Slovakia - the best performer in the crises. In: Válság és válságkezelés az Európai Unió kohéziós országaiban, (13). pp. 98-105. (2012)

Végh Marcell Zoltán: Válságkezelés innovatív módszerekkel : Közép-Európa EU-tagállamai példáin keresztül megközelítve. In: Innováció : a vállalati stratégiától a társadalmi stratégiáig. pp. 45-60. (2013)

Víg Zoltán: A befektetésvédelem fejlődése Kínában : az ISDS mechanizmus és Kína. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (10) 2. pp. 275-288. (2020)

Vörös-Torma Katalin: Csökkenő népességű települések fejlesztési lehetőségei Magyarországon. In: Magyarok a Kárpát-medencében 2., (16). pp. 327-338. (2017)

W

Weber Samuel: A pénz idő : gondolatok hitelről, válságról. In: Gazdasági teológia 1. pp. 9-38. (2013)

Wágner Tamás Zoltán: Európai aranyrészvény : idejétmúlt elképzelés vagy csodaszer? In: Jog határok nélkül, (8). pp. 437-449. (2018)

X

Xu Kefeng: Visegrad Group marching into its thirties : consistency and evolution. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : publicationes doctorandorum juridicorum, (11). pp. 49-57. (2021)

Z

Z. Karvalics László: Információ- és tudásszolgáltatások : honnan hová? In: Szolgáltatások világa. pp. 143-156. (2009)

Zsótér Brigitta and Tóth Attila: Payment habits with mobile applications for student of the faculty of engineers. In: International Conference on Science, Technology, Engineering and Economy. p. 143. (2022)

Zsótér Brigitta and Bagi Bence: Gyümölcsfeldolgozó üzem létesítésének pénzügyi előkészületei. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (15) 1-2. pp. 125-130. (2020)

Zsótér Brigitta and Laurinyecz Nóra: Hűtőház korszerűsítésével kapcsolatos gazdaságosság mérése. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (15) 1-2. pp. 131-134. (2020)

Zsótér Brigitta and Milojev Ágnes: Sertéstelep műszaki beruházásainak gazdaságossági vizsgálata. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (14) 2. pp. 251-255. (2019)

Zágonyi Ádám: V4 fejlesztési bank - jövőkép 2020 után. In: Geopolitikai szemle, (1) 3. pp. 117-131. (2019)

Á

Ásványi Katalin and Chaker Hager: A vendégek preferenciái a fenntartható szállodai attribútumokról. In: Közép-európai közlemények, (14) 2. pp. 83-105. (2021)

É

Égető Emese: Az egészségügyi szolgáltatások gazdasági kérdéseinek oktatása és kutatása. In: A közszolgáltatások marketingje és menedzsmentje, (1). pp. 243-250. (2002)

This list was generated on 2022. július 4. 04:30:27 CEST.